Kinh sĩ Prémontré: Hoạt động kinh tế phục vụ cho sứ vụ truyền giáo

105

Kinh sĩ Prémontré: Hoạt động kinh tế phục vụ cho sứ vụ truyền giáo

 

Đức Phanxicô tiếp các Kinh sĩ Prémontré ngày thứ năm 22 tháng 9 tại Vatican

 

fr.zenit.org, Hélène Ginabat, 2022-09-23

 

Ngày thứ năm 22 tháng 9-2022, Đức Phanxicô tiếp các tu sĩ Dòng Kinh sĩ Prémonté tại dinh tông tòa. Dòng được Thánh Noberto thành lập năm 1120 tại Prémontré, Pháp, và nhanh chóng lan rộng ra toàn châu Âu. Dòng kỷ niệm 900 năm thành lập Đan viện Prémontré là đan viện đầu tiên của dòng, Đức Phanxicô khuyến khích các tu sĩ của Dòng tiếp tục suy tư về lịch sử của Dòng và hướng đến tương lai, bằng cách sống như những nhà truyền giáo. Theo luật của Thánh Augutinô, các tu sĩ Prémontré kết hợp đời sống đan tu, suy niệm trong tinh thần các lý tưởng Xitô.

 

Đức Phanxicô nói với các tu sĩ trong buổi tiếp kiến: “Sự thúc đẩy truyền giáo của Dòng phản ánh qua những quyết định cụ thể của Dòng trong lãnh vực xã hội, kinh tế và văn hóa. Và làm thế nào để đặc sủng truyền giáo Thánh Noberto có thể thực hiện trong các cộng đồng và các nơi được chỉ định”.

Ngài nhắc lại: “Hoạt động kinh tế của một dòng tu phục vụ cho sứ mệnh và ơn gọi: tự nó không bao giờ là cùng đích, nhưng được hướng tới một mục tiêu thiêng liêng. Nếu không, chúng ta quên mất con người. Chúng ta phải tự hỏi về “tác động” của các hoạt động của chúng ta với môi trường, với người nghèo, với người anh em.

 

“Đơn giản theo tinh thần Phúc âm”, “đón nhận và sống đời sống huynh đệ”, “bền vững” và “công bằng xã hội” là những tiêu chuẩn Đức Phanxicô đưa ra để hướng dẫn các tu sĩ trong các quyết định của họ. Ngài nhấn mạnh: “Các lựa chọn kinh tế và xã hội không tách rời khỏi sứ mệnh. Nhưng là tạo ra các điều kiện để chăm sóc mục vụ hiệu quả và cho việc công bố phúc âm cách đáng tin cậy.”

 

Dòng Thánh Noberto trải dài trên sáu lục địa và có hơn 1.600 tu sĩ gồm các linh mục, tu sĩ, phó tế và chủng sinh, các nữ tu và hàng trăm giáo dân hợp tác trong các cộng đồng này.

 

Marta An Nguyễn dịch

 

Hình ảnh buổi gặp Đức Phanxicô, đặc biệt các tu sĩ Dòng Prémonté có áo dòng giống áo giáo hoàng!!