Các nữ tu bị lạm dụng ở Phi châu. Nói lên sự thật

161

Các nữ tu bị lạm dụng ở Phi châu. Nói lên sự thật

viereligieuse.fr, 2022-09-13

Nhà xuất bản Salvator phát hành quyển sách Các nữ tu bị lạm dụng ở Phi châu – Nói lên sự thật (Religieuses abusées en Afrique – Faire la vérité) của nữ tu Mary Lembo, một nghiên cứu chưa từng có về các vụ lạm dụng của các linh mục trên các nữ tu ở Phi châu.

Nữ tu Mary Lembo tại đại hội đồng Các nam nữ tu sĩ Pháp họp tại Lộ Đức

Nữ tu Mary Lembo, người Togo của Dòng Thánh Caarina Alexandria. Sơ là người huấn luyện cho các nhà dòng và chủng viện, sơ cũng là nhà trị liệu. Năm 2019 sơ bảo vệ luận án tại Đại học Gregorian Rôma và năm 2021 sơ nhận giải thưởng Lubac 2021 cho luận án đặc biệt này. Tháng 11 năm 2021 sơ có bài can thiệp tại đại hội đồng Các nam nữ tu sĩ Pháp họp tại Lộ Đức. Sơ sẽ ở Paris từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 trong dịp phát hành quyển sách này.

Trong quyển sách, xuất phát từ luận án tiến sĩ được bảo vệ xuất sắc tại Đại học Gregorian Rôma năm 2019, sơ Mary Lembo đã dám đề cập đến vấn đề lạm dụng mà các nữ tu là nạn nhân của các linh mục ở Châu Phi. Sự lựa chọn của chủ đề này xuất phát từ các tình huống gặp phải trên thực địa khi sơ thi hành nhiệm vụ huấn luyện. Nghiên cứu này, một phần của cách tiếp cận lý thuyết liên ngành với tâm lý học và nhân học về ơn gọi người tín hữu kitô dựa trên các cuộc khảo sát thực địa (phương pháp luận định tính) được thực hiện tại bốn quốc gia Tây Phi và một ở Đông Phi với các phụ nữ thánh hiến và các cô gái trẻ đang được đào tạo để đi tu.

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: Bây giờ ít người nghĩ rằng vấn đề này không có ở Phi châu

Dựa trên những lời chứng của họ, sơ Mary Lembo giải mã các cơ chế dẫn đến lạm dụng trong bối cảnh đặc biệt cộng tác mục vụ của họ với các linh mục. Việc thu thập, phân tích dữ liệu và giải thích nhằm mục đích ngăn chặn tốt hơn những lạm dụng này (đặc biệt bằng cách tăng cường đào tạo phòng ngừa và đồng hành đầy đủ cho bản thân các phụ nữ thánh hiến, linh mục, chủng sinh và phụ nữ trẻ trong quá trình đào tạo) và để chữa lành cho “một vết thương khổng lồ làm băng hoại sự hợp tác trong công việc truyền giáo.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Châu Phi gặp khó khăn trong việc báo cáo lạm dụng tình dục trong Giáo hội

Nhà xuất bản Salvator phát hành quyển sách Các nữ tu bị lạm dụng ở Phi châu – Nói lên sự thật (Religieuses abusées en Afrique – Faire la vérité) của nữ tu Mary Lembo, một nghiên cứu chưa từng có về các vụ lạm dụng của các linh mục trên các nữ tu ở Phi châu.