Tổng Giám mục Arthur Roche, cánh tay mặt phụng vụ của Đức Phanxicô

55

 

cath.ch, I.Media, 2022-08-11

Tổng giám mục người Anh Arthur Roche ở trong số 16 tân hồng y được Đức Phanxicô sẽ phong ngày 27 tháng 8 – 2022 | © Catholic Church of England/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Tân hồng y đầu tiên trong danh sách 20 tân hồng y sẽ được Đức Phanxicô phong trong công nghị ngày 27 tháng 8, như thế ngài sẽ đọc bài phát biểu truyền thống cám ơn Đức Phanxicô. Một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của bộ trưởng bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích trong Giáo triều Rôma trong những năm gần đây.

Ngài là nhân vật số hai trong một thời gian dài, dưới bóng của cựu hồng y bộ trưởng Robert Sarah cho đến khi ngài làm bộ trưởng bộ này năm 2021. Ngài là một phần của ‘thế hệ mới’ do Đức Phanxicô đưa ra gần đây, bên cạnh hồng y Grech và tân hồng y You Heung -sik.

Tân hồng y Arthur Roche, 71 tuổi, sinh ở Yorkshire, phía bắc nước Anh, là con út của một gia đình công giáo. Anh cả của ngài là Brian, đã hy sinh khi ngài còn rất nhỏ, trong một cuộc hành quân khi phục vụ trong quân đội Viễn Đông.

Sau khi học ở các trường công giáo, Arthur Roche cảm nhận mình có ơn gọi linh mục, ngài học ở chủng viện hoàng gia Anh ở Valladolid, St. Alban, một cơ sở có từ thời kỳ khó khăn của cuộc Cải cách Anh giáo. Trong sáu năm này, ngài theo học tại Đại học Comillas Dòng Tên, ngài lấy bằng thần học ở đây, sau đó về lại Anh, chịu chức tại giáo phận Leeds năm 1975.

Người tổ chức chuyến tông du của Đức Gioan-Phaolô II đến  Vương quốc Anh

Ngài phục vụ tại giáo phận này ở miền Bắc nước Anh, đầu tiên ngài làm linh mục đại diện, sau đó năm 1978 ngài làm thư ký cho giám mục William Gordon Wheeler. Trong những năm này, ngài làm tuyên úy cho một trường công giáo, sau đó năm 1979, ngài làm phó chưởng ấn giáo phận – phụ trách soạn thảo thư mục của giáo phận từ năm 1981 đến 1986.

Năm 1982, ngài được giao nhiệm vụ sắp xếp chuyến thăm của Đức Gioan-Phaolô II đến York, sau đó ngài làm ở nhà thờ chính tòa Leeds trong hơn bảy năm. Từ năm 1986 đến năm 1991, ngài phụ trách tài chính giáo phận. Năm 1989, ngài là linh mục quản xứ giáo xứ Leeds, St Wilfrid.

Năm 1991, ngài từ bỏ các trách vụ để tiếp tục theo học tại Đại học Gregorian ở Rome, nơi ngài vào trường Cao đẳng Anh ngữ và làm hướng dẫn thiêng liêng của trường năm 1992. Ngài ở đây cho đến năm 1996 khi ngài được gọi về Anh để làm thư ký Hội đồng Giám mục Anh và của Xứ Wales.

Ngài làm việc ở đây 5 năm trước khi được Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục Phụ tá giáo phận Westminster ở London năm 2001, năm sau ngài làm giám mục phụ tá giáo phận gốc Leeds, quê hương của ngài. Cùng năm, ngài làm chủ tịch Ủy ban Quốc tế Anh ngữ trong Phụng vụ. Trong cương vị này, ngài giám sát bản dịch Sách Lễ Rôma mới sang tiếng Anh. Ngài cũng được giao trách nhiệm giám sát ba trường cao đẳng quốc tế của Anh, Cao đẳng Anh ở Rôma và Valladolid và Cao đẳng Bede của Rôma.

Dưới bóng của Hồng y Sarah

Năm 2012, Đức Bênêđíctô XVI mời ngài về Rôma, bổ nhiệm ngài làm thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Sau đó, ngài thành nhân vật thứ hai của Bộ, bên cạnh hồng y Antonio Cađizares Llovera đến năm 2014, cho đến khi Đức Phanxicô bổ nhiệm hồng y Sarah thay thế hồng Llovera. Trong bảy năm ngài làm việc âm thầm bên hồng y Sarah, người có quan điểm theo chủ nghĩa truyền thống mà ngài không chia sẻ, trước khi hồng y Sarah nghỉ hưu năm 2021.

Vài tuần sau, Đức Phanxicô giao bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho ngài. Vài tháng sau, Đức Phanxicô xuất bản tự sắc Traditionis, đảo ngược việc tự do hóa thánh lễ theo nghi thức tridentin do Đức Bênêđíctô XVI thiết lập, đã tạo chấn động trong giới theo chủ nghĩa truyền thống.

Tổng giám mục Roche trung thành bảo vệ quyết định của Đức Phanxicô, ngài là người bảo vệ sự hiệp nhất phụng vụ nhưng phụng vụ phải thích ứng “với nhu cầu của thời đại” mà theo ngài thì phụng vụ luôn là như vậy.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tân hồng y Arthur Roche: tranh luận về phụng vụ là một “bi kịch”