Lời của tổng giám mục Paris nói với các tân linh mục: “Đời sống của anh em, anh em phải bảo vệ Chúa Kitô: và chỉ duy nhất Ngài…”

81

Lời của tổng giám mục Paris nói với các tân linh mục: “Đời sống của anh em, anh em phải bảo vệ Chúa Kitô: và chỉ duy nhất Ngài…”

plunkett.hautetfort.com, Patrice de Plunkett, 2022-07-22

Tổng giám mục Laurent Ulrich trong lễ phong chức mười tân linh mục ở Paris ngày 25 tháng 6.

Về Giáo hội công giáo cũng như về tất cả các chủ đề khác, trước khi trình bày thì phải có thông tin đủ. Chẳng hạn đọc bài giảng của giám mục Laurent Ulrich trong lễ phong chức ở Paris ngày 25 tháng 6… Bài giảng nói lên ý nghĩa của chức linh mục và sự sáng suốt về thời.

“Chúng ta phải thú nhận, với nhiều người đương thời, trong vòng thân cận chúng ta, trong gia đình chúng ta (…), có một câu hỏi về hiệu lực của một ơn gọi như ơn gọi chức tư tế: để “làm gì” vậy? Liệu có thể sống suốt đời với một dấn thân như vậy không? Để phải từ bỏ (…) đời sống lứa đôi, cuộc sống gia đình, cuộc sống nghề nghiệp, những cam kết với đời sống xã hội, chẳng phải là điều không đáng tiếc sao? Những người đàn ông trẻ chuẩn bị phục vụ Chúa và đồng loại mình suốt đời sẽ trở nên như thế nào? Dù ít nhiều, chúng ta có tìm cách đặt lên họ những tiêu chuẩn của thành công xã hội, bằng cách “phân tích” chức vụ của họ sẽ như thế nào: liệu họ có xuất chúng và một ngày nào đó họ có được thưởng cho những thành tựu tốt đẹp, cho tài ăn nói hay ho của họ không?

Giám mục bình luận một cách giản dị: “Bàn tay của Chúa đã ở với họ”. Tất cả mười anh em ở trước mặt chúng ta sáng  nay, các anh đã hiểu, loan báo Tin Mừng không chỉ qua lời rao truyền, qua tuyên xưng: cũng không phải đơn thuần dạy dỗ, điều này chắc chắn không phải là vô ích, nhưng trước hết là cách sống, từ một tình yêu cho giáo dân, những người được Chúa yêu thương. Với tất cả những ai Chúa sẽ đặt trên đường đi của anh em, với tất cả những ai Ngài sẽ ban để anh em gặp gỡ, cuộc sống anh em sẽ chỉ bảo vệ Ngài, và chỉ duy nhất cho Ngài! Không phải anh em mà người ta ca ngợi: chính Chúa Kitô trong chức vụ và đời sống của anh em mới là người được ca ngợi. Anh em vẫn đơn thuần, chúng ta vẫn đơn thuần là những người phục vụ. Tôi thích câu này trong Phúc âm thánh Luca: “Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lạy Chúa 17, 10). Chúa có ý muốn nói phục vụ của chúng ta phải tích cực và hữu ích: chúng ta không chỉ là người phục vụ bình thường, Chúa ban cho chúng ta phẩm giá đích thực qua tình yêu Ngài đặt trong chúng ta…

Chúng ta là, anh em chỉ đơn thuần là người phục vụ, người phục vụ vui vẻ: những người phục vụ cho niềm vui như hồng y Kasper đã viết, niềm vui đến từ việc gặp gỡ Chúa Kitô. Anh em đã được Chúa Kitô ban ơn qua sự hiện diện thầm kín của Ngài: Ngài xin anh em làm chứng nhân cho niềm vui này nơi những người anh em gặp mỗi ngày. Và các người phục vụ trong mọi ơn gọi kitô: đó là tiếp tục không ngừng, ngày này qua ngày khác, dân tộc này thành một hội thánh, nơi mỗi người có vị trí của mình theo ơn Chúa ban cho. Đó là vấn đề để cho phép mỗi người đã được rửa tội, hoặc bất kỳ người nào bắt đầu nhận biết Chúa Kitô, đến lượt họ, họ sẽ thành môn đồ làm tỏa sáng gương mặt của Ngài trong xã hội. Đó là để toàn thể Giáo hội trở thành dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài, dấu hiệu đã cứu và đã kêu gọi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tổng giám mục Laurent Ulrich: “Niềm vui là liều thuốc giải độc tốt nhất để chống việc khép mình lại”

Lời tâm sự của tổng giám mục Ulrich được bổ nhiệm làm tân tổng giám mục giáo phận Paris