Vụ ngưng phong chức ở giáo phận Fréjus-Toulon: Giám mục Rey thừa nhận có “những sai sót”

75

Vụ ngưng phong chức ở giáo phận Fréjus-Toulon: Giám mục Rey thừa nhận có “những sai sót”

Trong số những sai sót, giám mục Dominique Rey thừa nhận đã thiếu hỗ trợ các cộng đồng trong giáo phận của ngài | © Claude Truong-Ngoc / Wikimedia / CC BY-SA 4.0

cath.ch, I.Media, 2022-06-27

Ba tuần sau khi được lệnh tạm ngưng phong chức ở giáo phận Fréjus-Toulon, trong thông cáo báo chí ngày 26 tháng 6 – 2022, giám mục Dominique Rey nêu lên các lý do đã thúc đẩy Rôma đưa ra quyết định triệt để này, đó là các “sai sót đáng kể trong phân định”, hoặc “chỗ đứng của những người theo truyền thống” trong giáo phận của ngài đã tạo “một trong những điểm nhạy cảm”.

Theo lẽ bốn lễ phong chức linh mục và sáu lễ phong chức phó tế sẽ được cử hành vào ngày chúa nhật 26 tháng 6 tại Toulon, giám mục Rey đã chọn cũng ngày chúa nhật này để giải thích thêm về quyết định dứt khoát của Rôma trong việc hoãn các lễ phong chức. Nhưng ngài không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về tương lai của mười người này, ngài luôn dùng hình thức gợi ý “mười tiến chức tương lai.”

Trong lần tiếp xúc công khai đầu tiên kể từ ngày thông báo, 2 tháng 6 về việc tạm hoãn truyền chức, giám mục Rey, 69 tuổi, thừa nhận tin này đã khơi dậy một “cảm xúc lớn, cần phải theo dõi và làm rõ”. Ngài nói: “Tôi nói chuyện với các nhà chức trách Rôma, trực tiếp với hồng y Ouellet để nêu ra những câu hỏi còn tồn tại và tìm mọi cách có thể để cải thiện hoạt động của giáo phận, đồng hành với các cộng đoàn, việc tiếp nhận và đào tạo các ơn gọi”, ngài cũng cho biết ngài giữ mối quan hệ tin cậy với hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giám mục giáo phận Marseille của ngài.

Có một số tiếng nói lên tiếng chỉ trích sự thiếu sáng suốt trong việc tiếp nhận một số chủng sinh ở Toulon, giám mục Rey giải thích, chủng viện của ngài “được phân biệt bởi sự hiện diện của các ứng viên thuộc các cộng đồng phụng vụ nhạy cảm và các đặc sủng giáo hội khác nhau”. Để đối phó với “thách thức liên tục” của sự hiệp nhất và hội nhập các ơn gọi đa dạng này khi họ đến Var, giám mục loan báo các khuyến nghị được thiết lập vào cuối các chuyến thăm mục vụ đang được thực hiện: “dự án liên kết với phân khoa công giáo của Lyon, dự án về sự đào tạo liên-chủng viện Provence, cải tiến việc theo dõi và phân định các chủng sinh, v.v. “. Theo chiều hướng này, chủng viện Castile sẽ không còn độc lập.

“Một chu kỳ thăm viếng mục vụ rộng lớn” trong toàn giáo phận

Sau đó, giám mục Rey thừa nhận “xuất xứ của các ơn gọi và sự đa dạng của các con đường đào tạo có thể đã làm cho Rôma đặt vấn đề”, cũng như sự hiện diện của nhiều cộng đồng có thể đã làm nảy sinh mối quan tâm cho việc đồng hành và hội nhập. Tuy nhiên, ngài đảm bảo quyết định của Vatican không phải là kết quả của “những vấn đề về đạo đức”.

Ngài nhấn mạnh: “Những điểm yếu, những thất bại, những khó khăn được thấy ở một số cộng đồng này luôn đòi hỏi chúng tôi phải cảnh giác hơn” và thừa nhận ngài “có thể đã phạm sai lầm khi nhận định” trong việc đón nhận các cộng đồng hoặc hỗ trợ họ. Ngài nói: “Với tất cả những ai đã phải đau khổ, tôi chân thành xin được tha thứ.”

Được bổ nhiệm về giáo phận này năm 2000, giám mục Dominique Rey cho biết, ngài đang tổ chức “Một chu kỳ thăm viếng mục vụ rộng lớn trên khắp vùng Var” sẽ bắt đầu ngay khi niên học mới bắt đầu.

Cuối cùng, ngài cho biết, “chỗ đứng của những người theo chủ nghĩa truyền thống trong chủng viện và trong giáo phận chúng tôi cũng là một trong những điểm nhạy cảm mà các hội đồng ở Rôma đã nêu ra”. Sau khi công bố tự sắc Cử hành thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng, Traditionis custodes tháng 7 năm 2021, Rôma đã hạn chế đáng kể khả năng cử hành theo Sách lễ năm 1962 và Vatican đặc biệt kiên quyết với một số cộng đồng theo chủ nghĩa truyền thống, nhân danh sự hiệp nhất của Giáo hội và việc áp dụng Công đồng Vatican II.

Trong thông cáo báo chí, giám mục Rey giải thích rằng ngài “luôn tìm cách hòa nhập với đường hướng này, trong sự hiệp thông thực sự với Giáo hội, trung thành với Đức Thánh Cha, và với huấn quyền La Mã, đặc biệt là với Công đồng Vatican II”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Trường hợp của giáo phận Toulon: những gì chúng ta biết

Giáo phận Fréjus-Toulon, từ những lệch lạc địa phương đến việc bị Rôma trừng phạt