Đồng tính: “Một công việc thần học cấp bách nhưng cần nhiều thời gian”

74

 Đồng tính: “Một công việc thần học cấp bách nhưng cần nhiều thời gian”

Theo linh mục Alain Thomasset, chủ tịch Hiệp hội các nhà thần học nghiên cứu về luân lý (Atem), cần phải suy ngẫm sâu sắc về cách thức mà giáo điều đề cập đến vấn đề đồng tính.

la-croix.com, Arnaud Bevilacqua, 2021-04-27

Theo linh mục Alain Thomasset, “một nền thần học luân lý tốt trước hết phải tính đến thực tế”.

La Croix: Đâu là những cơ sở của học thuyết công giáo về đồng tính?

Linh mục Alain Thomasset: Một số văn bản Kinh thánh lên án rõ ràng đồng tính (Lv 18, 22; 20, 13 và Rm 1, 26-27), nhưng chúng vẫn khó giải thích, dựa trên bối cảnh văn hóa của chúng. Điểm trọng tâm trong Kinh thánh là tính khác biệt giới tính – “Người nam và người nữ do Ngài tạo ra” (St 1:27) – được trình bày như người tham dự vào dự án sáng tạo của Chúa. Nó không chỉ là để lưu truyền sự sống, nhưng còn được liên kết một cách tượng trưng với việc thừa nhận tình trạng hữu hạn của tạo vật (giao ước với Chúa và sự khác biệt của Chúa với con người).

Chúa tạo ra bằng cách phân tách, sắp xếp thứ trật trong vũ trụ. Vì thế đồng tính bị cho như một đe dọa với trật tự biểu tượng có cấu trúc này và đối với mối quan hệ đúng đắn với Chúa. Hơn nữa, đối với thần học về luật tự nhiên, đồng tính bị xem là “chống lại tự nhiên”, chống lại các khuynh hướng được Tạo hóa khắc ghi trong bản chất con người, đó là sự kết hợp giữa các giới tính và sự sinh sản.

Từ đó học thuyết suy ra, cần phải chào đón những người đồng tính với lòng nhân từ, tôn trọng và không phân biệt đối xử vì họ là con cái của Chúa, nhưng xu hướng tính dục của họ, ngay cả khi không họ không lựa chọn, là “rối loạn khách quan”, các hành vi đồng tính là “rối loạn tự nội tại.”

Ngôn ngữ này tạo nhiều khó khăn. Đó là nguồn gốc của đau khổ cho nhiều người đồng tính, những người cố gắng sống đức tin của họ một cách chân thành và cảm thấy bị từ chối, đôi khi bị loại khỏi các trách nhiệm hoặc các bí tích.

Họ không thể bày tỏ tình cảm của mình mà không bị cho là trái đạo đức sao? Chẳng phải sống trong một kết hiệp ổn định đối với một số người không đáng được công nhận sao? Những câu hỏi này là chính đáng và Truyền thống không trả lời được.

Chúng ta có thể hình dung có sự tiến hóa của học thuyết không?

Như Đức Phanxicô đã nói, học thuyết không phải là viện bảo tàng hay tủ đá đông, “nó không tĩnh tại nhưng lớn lên và phát triển” Để hình dung sự tiến hóa, chúng ta cần một công trình thần học thực sự cởi mở và số nhiều, để dùng lại các dữ liệu của Mạc khải – ủy ban kinh thánh giáo hoàng đã bắt đầu làm – về Truyền thống, đặc biệt là về sự hiểu biết luật tự nhiên, và tính đến kinh nghiệm của chính những người đồng tính ,cũng như cảm thức đức tin của giáo dân và việc giảng dạy về khoa học nhân văn.

Kinh nghiệm mục vụ cũng phải mời gọi chúng ta hiểu sâu hơn về học thuyết mà từ đó học thuyết không thể tách rời. Công việc này vẫn phải được thực hiện. Cuối cùng, sẽ tùy thuộc vào Bộ để xác thực nó.

Trong bối cảnh này, đâu là chỗ để tiếp nhận người đồng tính?

Tiếp nhận và tháp tùng những người này là điều cần thiết. Các hiệp hội đã đóng vai trò này và ở nhiều giáo phận, đã có những người đã được giao sứ vụ; các buổi tiếp nhận, lắng nghe và đối thoại, các buổi tập huấn được tổ chức. Tông huấn Niềm vui Yêu thương Amoris laetitia mời gọi chúng ta ân cần chào đón mọi người, không phán xét theo các phạm trù đạo đức tiên nghiệm, nhưng đồng hành trên con đường của sự thật và đức tin, phân định tùy theo những trạng huống đặc biệt và đời sống của từng người.

Thông thường, việc lắng nghe mọi người sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta, điều đó mời gọi chúng ta xem kinh nghiệm thiêng liêng đích thực của những người này và cố gắng phân biệt những gì Thánh Linh đang nói với chúng ta qua những gì họ sống. Một thần học luân lý tốt trước hết phải tính đến thực tế.

Nó đòi hỏi kiên nhẫn và sáng suốt. Một cuộc đối thoại mở ra nhiều ý kiến khác nhau và nơi mọi người có thể thẳng thắn lắng nghe nhau, để, như Đức Phanxicô nói, biến những mâu thuẫn bề ngoài thành “những mâu thuẫn có thể được giải quyết trong sự thống nhất cao hơn”.

Điều này cần nhiều thời gian nhưng là điều  khẩn cấp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm:  “Đồng tính còn hơn cả ham muốn, đó là bản thể!”

Người công giáo đồng tính: “Giáo hội phải đón nhận tất cả con cái của mình”

 Hồng y Hollerich: Cần thay đổi học thuyết về đồng tính