Đức Phanxicô không muốn mổ đầu gối

53

 Đức Phanxicô không muốn mổ đầu gối

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, I.Media, 2022-05-24

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 25 tháng 5-2022

Ngày thứ hai 23 tháng 5, nhà vatican học Franca Giansoldati viết trên nhật báo Ý Il Messnticro cho biết, trong lần họp toàn thể lần thứ 76 của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Phanxicô cho biết ngài không muốn mổ đầu gối.

Hủy bỏ nhiều cuộc hẹn, không thể đứng dậy, chích chất nhờn vào đầu gối… Trong vài tuần qua, sức khỏe của Đức Phanxicô làm giới truyền thông và giáo dân trên khắp thế giới lo lắng. Đầu tháng 5 ngài đã chích chất nhờn để đầu gối được giảm đau, gần đây ngài cho biết ngài không muốn phẫu thuật. Theo nhà báo Franca Giansoldati viết, Đức Phanxicô giải thích với các giám mục, sau phẫu thuật ruột kết của ngài tháng 7 năm 2021 đã có “những hậu quả phiền phức” và ngài không muốn bị gây mê tổng quát thêm một lần nữa. Vì muốn tránh phẫu thuật, ngài phải chích chất nhờn vào đầu gối để giảm đau.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 25 tháng 5-2022