Đức Phanxicô: cuộc đời của Pauline Jaricot cho thấy “bí mật của cuộc sống”

69

Đức Phanxicô: cuộc đời của Pauline Jaricot cho thấy “bí mật của cuộc sống”

Các ngọn đèn mang hình ảnh của Pauline Jaricot trong nhà nguyện Lorette, Lyon, nước Pháp | © Maurice Maurice

cath.ch, I.Media, 2022-05-16

Trong một thông điệp công bố ngày thứ hai 16 tháng 5 gởi đến Hội Giáo hoàng Truyền giáo (OPM), Đức Phanxicô bày lòng tôn kính với Đấng Đáng Kính Pauline Jaricot (1799-1862), người Pháp, sẽ được phong chân phước ngày 22 tháng 5. Nhân dịp khai mạc đại hội đồng của Hội Giáo hoàng Truyền giáo tổ chức tại Lyon, ngài gởi cho các nhà truyền giáo các chỉ dẫn để việc truyền giáo không trở thành “một cuộc chạy đua vô ích”.

Đức Phanxicô ghi nhận: “Tinh thần loan báo Tin Mừng chưa bao giờ giảm sút trong Giáo Hội”, ngài vừa chỉ định một vị trí đặc biệt cho Bộ Truyền giáo trong hiến chế tông truyền mới của Giáo triều Rôma. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh, trước hết sứ mệnh phải bắt đầu bằng “cầu nguyện”.

Theo ngài, cuộc đời của Pauline Jaricot, người khởi xướng công việc đầu tiên của Hội Giáo hoàng Truyền giáo lúc 23 tuổi cho thấy rõ “bí mật của cuộc sống”. “Chỉ khi cho đi, chúng ta mới có được, chỉ khi mất đi, chúng ta mới tìm thấy”. Ngài nói thêm, nhà truyền giáo chân chính không đặt cuộc sống của mình “vào chính mình nhưng vào Chúa Giêsu”.

Trong thông điệp, ngài mời gọi chúng ta đi theo con đường của người phụ nữ truyền giáo vĩ đại này đã vạch ra, ngài ca ngợi đức tin cụ thể, lòng can đảm táo bạo và sự sáng tạo quảng đại của Đấng Đáng Kính”. Ngài mời gọi tất cả những ai đã được rửa tội hãy “thể hiện lòng thương xót của Chúa trên các nẻo đường thế giới”.

400 năm Truyền bá Đức tin

Có bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo: Hiệp hội Truyền bá Đức tin, Hiệp hội Tuổi thơ Thánh, Hiệp hội Thánh Phêrô Tông đồ, và Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng. Các thành viên họp ở thành phố Lyon quê hương của Pauline Jaricot và tổ chức các ngày kỷ niệm: Kỷ niệm 200 năm, kỷ niệm 100 năm gắn kết với Tòa Thánh và 400 năm Truyền bá Đức tin – hiện tại là Bộ Truyền giáo các Dân tộc hiện nay – , bộ phận mà các Hội Giáo hoàng Truyền giáo liên kết.

Thánh lễ phong chân phước cho Pauline Jaricot sẽ được hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo các Dân tộc chủ tế lúc 3 giờ chiều chúa nhật 22 tháng 5 tại Eurexpo, Lyon, dự kiến có 13.000 người tham dự.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Phép lạ của chân phước Pauline Jaricot: Chúa đã chọn Mayline Trần và Ngài đã cứu em”