Đức Phanxicô cám ơn các dược sĩ công giáo về sự đóng góp của họ cho hệ thống y tế

24

Đức Phanxicô cám ơn các dược sĩ công giáo về sự đóng góp của họ cho hệ thống y tế

vaticannews.va, 2022-05-02

Đức Phanxicô tiếp những người đứng đầu Liên đoàn Dược sĩ Công giáo Quốc tế, Vatican Media

Ngày thứ hai 2 tháng 5, Đức Phanxicô tiếp các người đứng đầu  Liên đoàn Dược sĩ Công giáo Quốc tế tại Nhà Thánh Marta. Ngài đặc biệt ca ngợi vai trò của họ là “cầu nối giữa người dân và hệ thống y tế” mà đại dịch Covid 19 đã làm cho cầu nối này thành quan trọng.

Do đầu gối đau, Đức Phanxicô phải hạn chế đi lại nên ngài tiếp phái đoàn ở Nhà Thánh Marta thay vì ở dinh tông tòa. Sau khi chào hỏi, ngài nói với phái đoàn: “Đại dịch Covid-19 đã đặt các dược sĩ lên tuyến đầu. Người dân thường không hiểu rõ vấn đề và chúng tôi biết, họ đã tìm thấy nơi quý vị nguồn hỗ trợ, tư vấn, thông tin để có thể nhanh chóng có được những thử nghiệm cần thiết cho cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày”.

Ngài giải thích, bối cảnh khủng hoảng này đã tạo cho môi trường nghề nghiệp nhu cầu đến với nhau, hỗ trợ lẫn nhau và qua cơn khủng hoảng, liên đoàn dược sĩ công giáo đã có dịp cam kết lại giá trị của sự gắn bó, đặc trưng của truyền thống công giáo.

Sau đó ngài đề cập đến vai trò xã hội của các dược sĩ: các dược sĩ là cầu nối giữa người dân và hệ thống y tế. Hệ thống y tế này “rất quan liêu, và đại dịch đã thử thách hệ thống, làm cho nó đi chậm lại, nếu không muốn nói, đôi khi còn làm các thủ tục bị tê liệt.” Theo nghĩa này, với người bệnh, cuộc khủng hoảng sức khỏe đã tạo “khó khăn hơn, đau khổ hơn và, thật không may đã làm thiệt hại thêm cho sức khỏe”.

Chuyển đổi sang hệ sinh thái tích hợp

Đức Phanxicô tiếp tục nêu lên, trong bối cảnh đại dịch, các dược sĩ đã đóng góp gấp đôi cho lợi ích chung: giảm nhẹ gánh nặng cho hệ thống y tế và giảm bớt căng thẳng xã hội. Ngài lưu ý, đối với nhiều người, khía cạnh gần gũi, lời khuyên, sự quen thuộc cần được cụ thể để hỗ trợ sức khỏe trên quy mô con người là rất quan trọng và dược sĩ là mắt xích thiết yếu.

Ngài cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp mà các dược sĩ có thể làm trong việc chuyển đổi sang hệ sinh thái toàn diện. “Tất cả chúng ta đều được gọi để học theo lối sống tôn trọng môi trường hơn mà Thiên Chúa đã đặt chúng ta sống trong ngôi nhà chung với nhau. Cách sống này bao gồm cách ăn uống lành mạnh, nói chung là lối sống tốt. Tôi nghĩ ở đây, các dược sĩ cũng có thể “làm nên văn hóa” bằng cách cổ động khôn ngoan hơn trong việc thực hiện một lối sống lành mạnh”.

Đức Phanxicô nói tiếp: “Truyền thống ngàn năm ở Âu châu là đến hiệu thuốc cổ của các tu viện để nhận thuốc. Nhờ ơn Chúa, những gốc rễ này làm phong phú cho hiểu biết và gìn giữ các cách dùng thuốc theo các nền văn hóa khác nhau như ở phương Đông, hoặc của các dân tộc bản địa châu Mỹ.”

Ngài kết luận, các dược sĩ “giúp vạch trần những lừa dối của một hạnh phúc giả tạo, hướng dẫn chúng ta một lối sống tốt đẹp, không phải là đặc ân của một số ít người nhưng ở tầm tay của mọi người”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch