Đức Phanxicô và chứng đau đầu gối: “Tôi không thể đi được, tôi phải nghe lời bác sĩ, tôi phải dừng lại

229

Đức Phanxicô và chứng đau đầu gối: “Tôi không thể đi được, tôi phải nghe lời bác sĩ, tôi phải dừng lại”

Đức Phanxicô đã không đi lại giữa các giáo dân trong Hội trường Phaolô VI để chào hỏi mà phải ngồi ở ghế.

ilmessnticro.it, 2022-04-30

Đức Phanxicô tiếp tục bị đau đầu gối, ngài không đi lại được. Sáng thứ bảy 30 tháng 4, khi kết thúc buổi tiếp kiến với các người hành hương từ Slovakia tại Hội trường Phaolô VI, ngài nói: “Tôi sẽ không đứng dậy chào quý vị được vì chân này không ổn, không hoạt động được, và bác sĩ bảo tôi không được đi bộ. Tôi thích đi nhưng lần này tôi phải nghe lời bác sĩ. Vì thế tôi xin anh chị em lên bậc thang và tôi xin ngồi chào. Thật là xấu hổ nhưng tôi xin dâng xấu hổ này cho đất nước anh chị em.”

Đức Phanxicô đã không đi qua lại giữa giáo dân ở Hội trường Phaolô VI để chào hỏi như thường lệ. Khi kết thúc buổi tiếp kiến với giáo dân hành hương Slovakia, ngài nói: “Tôi muốn đến chào tất cả anh chị em nhưng tôi không thể. Tôi xin chào từ trái tim tôi. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi cầu nguyện cho gia đình anh chị em, tôi cầu nguyện cho dân tộc cao quý của anh chị em. Xin hãy can đảm. Và tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.”

Vì đau đầu gối nên chương trình làm việc của ngài đã thay đổi; gần đây ngài đã qua một số xét nghiệm y tế.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch