Đức Phanxicô vinh danh người lớn tuổi

62

Đức Phanxicô vinh danh người lớn tuổi

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 20 tháng 4, Đức Phanxicô vinh danh các ông bà lớn tuổi.

cath.ch, I.Media, 2022-04-20

Đây là lần đầu tiên sau hai năm đại dịch, buổi tiếp kiến chung hàng tuần được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô với phần mở đầu Đức Phanxicô đi xe giáo hoàng khoảng 10 phút quanh một vòng Quảng trường Thánh Phêrô để chào giáo dân trước khi bắt đầu bài giáo lý hàng tuần của ngài. Có khoảng 15.000 tham dự buổi tiếp kiến chung hôm nay.

Mở đầu, ngài lên tiếng: “Xin đừng để trẻ em xa người lớn tuổi”, ngài xin mọi người chăm sóc người lớn tuổi, nhất là khi họ bị mất trí, ở xa hay ở nhà hưu trí: “Xin anh chị em làm ơn, đừng để họ một mình!”

Tiếp tục bài giáo huấn về tuổi già, lần này Đức Phanxicô nói lên sự vô cảm mà người già phải chịu đau khổ trong xã hội chúng ta, ngược với sự phẫn nộ chính đáng mà sự đau khổ của một đứa trẻ có thể tạo ra. Ngài bảo vệ “hình thức yêu thương đặc biệt vinh dự này”, ngài nhắc lại điều răn thảo kính cha mẹ.

Đức Phanxicô khẳng định, việc thiếu tôn trọng đời sống thật của người già là một thực tế xảy ra tại nhà, nơi các cơ sở chăm sóc và ngay cả trên đường phố. Ngài lấy làm tiếc, khi xem nhẹ sự tôn trọng này, chúng ta khuyến khích người trẻ “dù gián tiếp, có thái độ trịch thượng, thậm chí còn khinh miệt tuổi già, những yếu kém và sự bấp bênh của họ.”

Ngài nhấn mạnh, “điều này có thể tạo ra những chuyện khủng khiếp”, ngài nhắc đến trường hợp những người trẻ “đốt chăn của một người vô gia cư vì xem họ là người vô dụng.” Ngài nói, những người trẻ này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” của một xã hội coi thường tuổi già và không còn biết tinh thần danh dự.

Ngài phân tích: “Danh dự không còn khi tự tin thái quá, thay vì được thể hiện qua sự tế nhị và trìu mến, sự dịu dàng và tôn trọng thì danh dự lại biến thành khắc nghiệt và thực hiện sai trái chức năng của mình”. Ngài kêu gọi một “cuộc đấu tranh” để khôi phục danh dự trong xã hội của chúng ta, ngài lấy làm tiếc, cuộc chiến này hiện vẫn còn “mong manh và chưa trưởng thành”.

Cũng trong buổi tiếp kiến chung này, Đức Phanxicô đã cám ơn lòng quảng đại của người Ba Lan, họ đã đón nhận người tị nạn Ukraine mà hiện nay người tị nạn chiếm đến 10% dân số Ba Lan.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Một vài hình ảnh buổi tiếp kiến chung hôm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô