Tin Mừng, không gì khác ngoài Tin Mừng

80

Tin Mừng, không gì khác ngoài Tin Mừng

croire.la-croix.com, Dominique Greiner, Tổng biên tập trang Croire-La Croix, 2022-03-23

Kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng của ngài, Đức Phanxicô đã làm việc cho cải cách Giáo hội. Ngài vừa thực hiện một bước mới qua việc công bố tông hiến Praedicate evangelium ngày thứ bảy 19 tháng 3 vừa qua, một thay đổi sâu đậm trong các bộ ở Vatican. Tông hiến này rất quan trọng vì qua tổ chức, hoạt động, các cuộc bổ nhiệm, địa vị được công nhận của giáo dân, Giáo hội luôn nói điều gì đó về chính mình, theo cách mà Giáo hội hiểu về sứ mệnh của mình, theo cách Giáo hội hướng dẫn sứ mệnh.

Với tông hiến mới này, giáo hoàng duy trì các thay đổi mà ngài đã dẫn dắt trong chín năm qua nhằm đổi mới phong cách Giáo hội và tiếp thêm sinh lực cho động lực truyền giáo của Giáo hội. Nếu Giáo hội muốn trở thành người phục vụ, Giáo hội phải thể hiện điều này qua tất cả các thành phần của mình, từ cấp cao nhất. Giáo triều la-mã không nên là bộ máy quan liêu, nơi người ta có thể đến tạo sự nghiệp; và cũng không thể là một thực thể trên trái đất bị tách rời khỏi thực tế của đời sống của các cộng đồng địa phương.

Được đặt dưới trách nhiệm của Tòa Thánh, Giáo hội phải phục vụ các Giáo hội địa phương, hỗ trợ, đồng hành với họ trong sứ mệnh truyền bá Phúc âm, kết tinh những gì tốt đẹp nhất của mỗi người và làm cho người khác biết trong mục đích thúc đẩy lẫn nhau.

Praedicate evangelium, tên của tông huấn mới, tông huấn Anh em hãy rao giảng Tin Mừng, “về giáo triều và về việc phục vụ của giáo triều với Giáo hội và thế giới” đã tóm tắt rất rõ quan điểm của Đức Phanxicô. Truyền bá Phúc âm! Đây là bản chỉ đường cho tất cả những ai làm việc ở giáo triều, cũng như cho tất cả những ai làm việc trong tất cả các tổ chức và dịch vụ của Giáo hội. Tin Mừng, không gì khác ngoài Tin Mừng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Bầu khí hoàn toàn khác”: Đức Phanxicô tái xác định vai trò của Giáo triều như thế nào

Cải cách Giáo triều, một quan niệm mới về quyền lực?