Hai năm sau đại dịch, ghi nhận đau lòng của Đức Phanxicô

51

Hai năm sau đại dịch, ghi nhận đau lòng của Đức Phanxicô

cath.ch, I.Media, 2022-01-13

Trong thông điệp gởi đến những người tham dự ngày suy tư do Ủy ban Covid-19 và mạng lưới các công ty kiểm toán và tư vấn Deloitte tổ chức ngày 12 tháng 1 năm 2022, Đức Phanxicô đau lòng ghi nhận: “Thật không may, hai năm sau đại dịch, chúng ta phải công nhận, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để thay đổi.”

Trong bài phát biểu trước hồng y Michael Czerny, tân tổng trưởng lâm thời Thánh bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, ngài nói: “Việc duy trì ngôi nhà chung, phân phối vắc-xin, cuộc chiến chống đói, nghèo và buôn bán vũ khí vẫn là những ưu tiên và thách thức cho tất cả mọi người.” Ngài nhắc nhở những nhân vật tài chính, “thế giới kinh tế và tài chính có trách nhiệm quan trọng trong việc thúc đẩy, thay đổi mô hình và tìm ra các giải pháp sáng tạo”. Ngài cũng xin họ “đừng tuyên bố ý định hoặc thông điệp về các nguyên tắc chính” mà phải đưa ra các cam kết cụ thể, để nền kinh tế và tài chính phục vụ con người và hành tinh.

Cuối cùng, ngài mong thành công sẽ không còn được đo lường bằng lợi nhuận nhưng là số người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực, những người có thể làm việc hiệu quả.

Phát biểu trực tiếp trong buổi tọa đàm trực tuyến này với chủ đề “Chuẩn bị cho tương lai, xây dựng nền kinh tế bền vững, bao trùm và tái tạo”, hồng y Czerny cũng xin các đại biểu tham dự chấm dứt tâm lý “kinh doanh như thường lệ” chỉ đơn phương hướng tới lợi ích.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch