Nữ tu Prema: “Không có tài khoản nào bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ” nhưng công việc của Nhà dòng tùy thuộc vào các quỹ này

54

Nữ tu Prema: “Không có tài khoản nào bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ” nhưng công việc của Nhà dòng tùy thuộc vào các quỹ này

agensir.it, 2021-12-28

Nữ tu Mary Prema (Ảnh Tv2000)

Không có việc đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản ngân hàng nước ngoài nhưng là đơn chưa được chấp thuận do “không đáp ứng các điều kiện hợp lệ”. Sơ Mary Prem, bề trên tổng quyền Dòng Thừa sai Bác ái đã lên tiếng để làm sáng tỏ những gì đang xảy ra ở Ấn Độ giữa Giáo hội và chính phủ, sau một loạt tin được tung lên mạng về việc khóa tài khoản ngân hàng nước ngoài của Dòng, cụ thể tại Ý.  Trọng tâm của vấn đề là việc gia hạn đăng ký với Đạo luật Quy chế Đóng góp Nước ngoài, quy định khả năng nhận các khoản đóng góp từ nước ngoài. Ghi chú của sơ Prema nêu rõ: “Chúng tôi muốn làm sáng tỏ, việc đăng ký của Dòng Thừa sai Bác ái theo Đạo luật Quy chế Đóng góp Nước ngoài đã không bị đình chỉ hay bị hủy bỏ. Ngoài ra không có lệnh phong tỏa nào của Bộ Nội vụ đối với bất kỳ tài khoản ngân hàng nào của chúng tôi. Chúng tôi đã được thông báo, yêu cầu gia hạn đăng ký của chúng tôi chưa được chấp thuận. Vì vậy, để đảm bảo không có sai sót, chúng tôi đã yêu cầu các trung tâm của chúng tôi không hoạt động với bất kỳ tài khoản nào cho đến khi sự việc được giải quyết”. Kèm theo lời tuyên bố của Sơ Prema, ngày 25 tháng 12, thông báo của chính phủ Ấn Độ yêu cầu gia hạn đăng ký theo Đạo luật Quy định về Đóng góp Nước ngoài đã bị từ chối, “vì không đáp ứng các điều kiện quy định” nhưng không chính xác cho biết các điều kiện nào bị đặt vấn đề. Ở Ấn Độ, theo luật, việc đăng ký với Tổ chức đóng góp nước ngoài để nhận các khoản đóng góp là điều bắt buộc và Dòng Thừa sai Bác ái phụ thuộc phần lớn vào các khoản đóng góp nước ngoài để thực hiện các công việc từ thiện.

Dòng điều hành các trại tạm trú trên khắp Ấn Độ. Theo báo cáo của UcaNews nhận được, trong năm tài chính 2020-21, Dòng nhận được khoảng 750 triệu đô la từ nước ngoài. Có hơn 22.000 nhân viên trực tiếp và những người thụ hưởng tại các trung tâm của Dòng trên khắp đất nước. Các tu sĩ Hội Dòng lên đến hàng ngàn người, là những người nghèo nhất và bị từ chối nhiều nhất trong xã hội. Tin tức về sự hỗn loạn của các tài khoản ngân hàng được đưa ra hai tuần sau khi cảnh sát ở Gujarat, bang quê hương của Thủ tướng Narendra Modi điều tra một trại mồ côi do Dòng điều hành với cáo buộc “cưỡng bức”, người theo đạo hinđu sang kitô giáo, một cáo buộc thường xuyên của các thành viên cứng rắn của tôn giáo đa số Ấn Độ, và cáo buộc bị các Nữ tu Mẹ Têrêsa phủ nhận hoàn toàn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch