Thông điệp của Giám mục Georges Pontier, giám quản tông tòa cho tín hữu đã được rửa tội của giáo phận Paris

131

Thông điệp của Giám mục Georges Pontier, giám quản tông tòa cho tín hữu đã được rửa tội của giáo phận Paris

Ngày thứ năm 2 tháng 12, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm Tổng giám mục danh dự Georges Pontier làm giám quản tông tòa giáo phận Paris

paris.catholique.fr, Toulouse, ngày 2 tháng 12 năm 2021

Kính thưa anh chị em tín hữu đã được rửa tội của giáo phận Paris

Việc từ bỏ chức vụ mà Tổng giám mục Michel Aupetit đã giao lại cho Giáo hoàng vì lợi ích của giáo phận, và quyết định của ngài về việc bãi nhiệm chức vụ này là một thử thách cho giáo phận của anh chị em, trước hết cho Tổng giám mục Aupetit và cho tất cả anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện cho ngài và cho nhau.

Không có một chia rẽ nào, không có một lời vô ích nào nên nói thêm vào thử thách đã quá nặng này. Ước mong mỗi người vào tận tâm hồn mình, lặp lại lòng tin tưởng của mình vào Đấng là Chủ của thời gian và của các tâm hồn. Cầu xin anh chị em, mỗi người tiếp tục hoán cải chính mình và bước đi theo Chúa.

Giáo hoàng Phanxicô đã đề nghị tôi đến với anh chị em vài tháng trong trách vụ là Giám quản Tông Tòa của giáo phận. Điều này đã đánh động tôi, nhưng tôi không nghĩ tôi phải tránh trách vụ này. Tôi sẽ cố gắng phục vụ và cống hiến hết mình cùng với nhóm của tòa giám mục. Tôi hiểu Giáo hội Paris luôn sinh động, giàu tài nguyên, năng động trong mọi thứ trật. Tôi hiểu, cùng nhau lắng nghe Chúa, được sức thổi của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ tiếp tục con đường của mình, được đánh dấu qua thử thách này, nhưng sẽ dẫn chúng ta đến với đức khiêm nhường, bác ái và hy vọng hơn.

Mùa Vọng chúng ta vừa bước vào là mùa phụng vụ nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta vào Đấng không bao giờ ngừng đến, Đấng là Chủ thời gian và lịch sử. Ngài mời gọi chúng ta hướng nội, chiêm nghiệm và kêu gọi chúng ta hoán cải. Hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả sẽ cùng đồng hành với chúng ta, ngài là người tiền hô. Ngày 8 tháng 12, chúng ta sẽ cử hành Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và, một vài ngày trước lễ Giáng Sinh, chúng ta sẽ thấy Mẹ trong sự đón nhận và tin tưởng vào Đấng xin Mẹ sinh Đấng Cứu Rỗi, “Con Đấng Tối Cao.”

Hôm qua, 1 tháng 12, chúng ta nghĩ về chân phước Charles de Foucauld. Ngày 15 tháng 5, chúng ta vui mừng ngài sẽ được phong thánh. Tại nhà thờ Thánh Âugutinô, ngài đã gặp linh mục Huvelin và lời cầu nguyện của ngài, “Lạy Chúa, nếu Chúa tồn tại, xin cho con biết Chúa”, lời cầu nguyện này đã được nhận lời trong sự phó thác vào lòng thương xót của Chúa Cha. Trong suốt thế kỷ 20, ngài là người truyền cảm hứng cho nhiều người. Trong Thông điệp Tất cả anh em Fratelli tutti, Đức Phanxicô đã nhắc lại lời chứng của ngài về tình anh em đại chúng trong suốt cuộc đời của ngài cho đến khi ngài qua đời. Các tu sĩ Tibhirine đã được ngài truyền cảm hứng.

Cuối cùng, theo đề nghị của Đức Phanxicô, tất cả Giáo hội trên thế giới đã bước vào tiến trình đồng nghị: “Cho một Giáo hội đồng nghị: Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ.” Chúng ta cùng tiếp tục đi với nhau trên con đường vốn đã rộng mở và rất quan trọng này để Giáo hội có một hình ảnh huynh đệ hơn, nơi mỗi người đều có chỗ của mình, cảm thấy mình được đón nhận và lắng nghe.

Tôi hy vọng có thể đến với anh chị em ngay tuần sau. Tôi có một số việc phải làm.

Chúng ta phó thác vào lời cầu nguyện vào nhiều vị Thánh mà Giáo hội Paris đã cống hiến từ khi thành lập, vào Đức Mẹ Vô Nhiễm trong sự kỳ diệu của Tình yêu phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và tôi xin hẹn gặp anh chị em sắp tới.

+ Giám mục Georges Pontier

Giám quản Tông tòa

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tuyên bố của Tổng Giám mục Michel Aupetit