Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort: “Công việc của ủy ban Ciase phải được xem trọng”

37

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort: “Công việc của ủy ban Ciase phải được xem trọng”

la-croix.com, Tổng giám mục Éric De Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, 2021-11-29

Chỉ trích trong Giáo hội, đặc biệt là từ các thành viên của Học viện Công giáo đã xuất hiện để chống báo cáo Ciase về lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Đức Tổng Giám mục Éric de Moulins-Beaufort trả lời những người gièm pha và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của báo cáo này.

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort tham dự buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân của nạn ấu dâm ngày 6 tháng 11 tại Lộ Đức. VALENTINE CHAPUIS / AFP

Đại hội toàn thể các giám mục Pháp được tổ chức tại Lộ Đức từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11 được xem như những ngày tĩnh tâm. Với sự tham gia của một số ít nạn nhân đã nhận đến làm chứng, những người trong tình trạng bấp bênh và các thành viên khác trong hiệp hội của họ, cuối cùng 130 tín hữu rửa tội, đặc biệt không phải chỉ gồm giáo dân, có trách nhiệm cách này hay cách kia trong các hiệp hội, phong trào và các thực thể giáo hội, cũng đã giúp chúng tôi trong phương pháp làm việc và thảo luận của các chuyên gia, chúng tôi, giám mục, tôi nghĩ, tôi có thẩm quyền để nói nhân danh tất cả, chúng tôi đã đi trên con đường thiêng liêng trước mặt Chúa mà các quyết định ngày thứ sáu và sáng thứ hai là thành quả. Những người không tham gia vào những ngày đó có thể không hiểu và có thể giải thích sai hoặc với một chênh lệch rõ ràng về cuộc họp này.

Bài đọc thêm: Jean-Marc Sauvé: “Không có gì trong tài liệu của Học viện Công giáo đặt lại vấn đề phân tích của Ủy ban Ciase”

Cuộc thảo luận dấy lên do một phân tích phê phán báo cáo Ciase của một nhóm thành viên Học viện Công giáo Pháp thảo ra đã không may là một dấu hiệu. Đáng buồn nhất là những người đầu tiên có nguy cơ bị xúc phạm lại chính là các nạn nhân. Tôi nghĩ về họ khi viết bản văn này, là “đứa bé nhỏ âm thầm khóc trong nhà thờ”.

Giáo lý của Giáo hội lên án những hành vi này

Điều quan trọng là phải hiểu, đây không phải là đối diện với các con số khủng khiếp của báo cáo Ciase đưa ra và một số người thảo luận, rằng các giám mục đã quyết định đảm nhận trách nhiệm thể chế của Giáo hội và nói đến chiều kích hệ thống. Những con số này đã là một chỉ dẫn cho chúng tôi. Chính bằng cách lắng nghe các nạn nhân, những người có lời khai mà ủy ban Ciase đã nghe, những người mà chúng tôi đã gặp, người này và người khác, trong nhiều năm, đã làm cho chúng tôi đi tới đàng trước. Đó là bằng cách đặt mình trước mặt Chúa.

Bài đọc thêm: Trong Giáo hội, những tranh cãi với báo cáo của Ủy ban Sauvé xuất hiện

Các linh mục đã có những hành vi bạo lực và tấn công tình dục với trẻ vị thành niên, các linh mục đã phạm tội về các hành vi khống chế tâm linh, quá nhiều để chúng tôi xem đó là một hiện tượng bên lề. Tất nhiên, Giáo hội chưa bao giờ cổ súy cho những hành vi hay cách cư xử như vậy. Giáo lý của Giáo hội lên án mạnh mẽ. Chẳng hạn, các phương pháp sư phạm Giáo hội dùng để dạy những người trẻ tuổi về đời sống tình cảm và tình dục, cũng như trong việc chuẩn bị hôn nhân, tất cả đều góp phần vào việc nuôi dưỡng khả năng tôn trọng lẫn nhau của nam giới và nữ giới, trong đồng thuận cho một giao ước tự do, được lựa chọn, trong sự phục vụ mà vợ / chồng cam kết với nhau.

Một sự công nhận mà không dự phòng về mặt pháp lý hoặc kinh tế

Nhưng chúng tôi quyết tâm, với tư cách là những mục tử, có trách nhiệm đối với Giáo hội và về sứ mệnh của mình nhận được từ Chúa Kitô, công nhận trách nhiệm của Giáo hội mà không dự phòng về mặt pháp lý hoặc kinh tế, bởi vì tội ác đã bị các sứ vụ viên của Chúa Kitô, và những nạn nhân đã bị tác động đến tận sâu thẳm trong cơ thể, tâm hồn và tinh thần của họ.

Hơn nữa, tội ác này lại càng tăng gấp đôi do sự bất lực của toàn cơ quan giáo hội hay xã hội giáo hội để nhận thấy, để hiểu, để chú tâm, để tố cáo. Đã có sự phá sản của thể chế trong việc lắng nghe, tháp tùng, che chở những người bé nhỏ nhất và các nạn nhân. Thế nhưng Chúa Kitô đã không xây dựng Giáo hội để Giáo hội là một tổ chức chỉ lo lắng bảo vệ chính mình, mặc cho những người có thể bị đau khổ.

Thiên Chúa thành lập Giáo hội để ban sự sống cho con người, để sự sống được dồi dào. Chúng tôi, các giám mục, thông qua các quyết định được thực hiện ở Lộ Đức và việc thành lập Cơ quan Quốc gia Độc lập về Công nhận và Bồi thường thiệt hại đã quyết định phục vụ sự sống.

Bài đọc thêm: Lạm dụng tình dục và “đền bù”: Bà Marie Derain được bổ nhiệm để “lắng nghe nhu cầu của nạn nhân

Chúng tôi đã làm được điều này, đó là điều không thể phủ nhận, chúng tôi cảm nhận một mong chờ mãnh liệt đè nặng trên chúng tôi, một phần từ giáo dân, một phần từ xã hội, nhưng nhất là chúng tôi làm điều này trước mặt Chúa và cho Ngài, cho những người đau khổ vì sự lệch lạc của những gì Ngài đã đặt trong tay chúng tôi, và cho các tín hữu lo lắng khi thấy Giáo hội của họ là một thể chế không có trái tim, không có Thần Khí.

Một công việc mà chúng ta phải xem trọng

Mặt khác, nếu các chuyên gia và các nhà khoa học luôn có thể thảo luận về các phương pháp và các kết quả của ủy ban, thì giám mục chúng tôi, chúng tôi nhận các kết luận của ủy ban Ciase: một công việc mà chúng tôi phải xem trọng và đưa ra những con đường đổi mới có thể cho Giáo hội chúng ta. Ông Jean-Marc Sauvé đã kết thúc bài trình bày của ông ngày 5 tháng 10 của mình bằng từ “hy vọng”. Với tư cách là những mục tử, chúng tôi vui mừng thực hiện những con đường này, và cũng đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, quyết tâm thực hiện chiều kích đồng nghị nhất quán với Giáo hội.

Bài đọc thêm: Lạm dụng tình dục trong Giáo hội, các số liệu của báo cáo Ciase có đáng tin cậy không?

Chín nhóm làm việc đã được quyết định sẽ giúp chúng ta đánh thức một số hệ thống giáo hội của chúng ta, tận dụng tốt nhất các khả năng được mở ra bởi bộ luật giáo luật, để tích hợp, theo những gì là công bằng và tốt đẹp, các thủ tục hoặc phương thức quản trị. đã phát triển trong xã hội dân sự và có thể mang lại lợi ích cho chúng ta. Rất nhiều công việc đang bắt đầu, sẽ huy động các chuyên gia, rất cần thiết, các nhà thần học, các nhà giáo luật cũng như các nhà xã hội học, tâm lý học và những người khác, nhưng cũng với các tín hữu trong tư cách là người được rửa tội và thêm sức.

Ngày xưa, các bài viết minh triết đã đồng hóa trong đời sống của người dân Israel những đòi hỏi của các dân tộc Hy Lạp, và Thánh Tôma Aquinô đã tiếp nhận từ Aristotle, người mà ông thấy đỉnh cao của trí thông minh nhân loại, tất cả những gì có thể được tiếp thu, sử dụng nhiều nhất có thể để diễn tả sự mới mẻ không thể chuyển nhượng của Chúa Kitô. Vì Thiên Chúa, Đấng Cứu chuộc là Thiên Chúa tạo dựng.

Một tương lai đã được mở ra

Sau cuộc họp toàn thể, khi trở về giáo phận của chúng tôi, người này người kia, chúng tôi cảm  thấy nhẹ nhõm và biết ơn các linh mục, giáo dân và ý kiến quần chúng nói chung. Một tương lai đã được mở ra, một con đường đòi hỏi nhưng đáng mong muốn của sự thật, của lòng trắc ẩn, của quan tâm lẫn nhau, và trên hết là sự dễ bảo với Chúa Thánh Thần, Đấng được Chúa Giêsu, chịu đóng đinh và sống lại ban cho.

Tôi xin nói thêm lời cuối: với ông Jean-Marc Sauvé và với sơ Véronique Margron, tôi rất tiếc về cuộc gặp của Đức Phanxicô với Ủy ban Ciase bị hoãn lại. Ngược với những gì một số bài báo loan tin về việc hoãn này, lời giải thích của việc này rất rõ ràng: Phủ giáo hoàng có nhiệm vụ làm nhẹ bớt chương trình của giáo hoàng sau khi ngài đi Hy Lạp, Síp và Malta về. Lời giải thích này với tôi là đủ: Đức Thánh Cha không đi Hy Lạp để du lịch, tuổi của ngài đã cao, tôi mong ước Chúa để ngài sống lâu, vẫn còn minh mẫn, năng động và đòi hỏi với tất cả. Ngài thường nói với chúng tôi: các nạn nhân phải hướng dẫn quyết định của chúng ta; trong họ, Chúa, Thiên Chúa của chúng ta chịu đóng đinh đang kêu gọi chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Lạm dụng trong Giáo hội: Báo cáo của các nhà trí thức công giáo đưa ra các sai sót và thành kiến của ủy ban Sauvé