Nữ tu Véronique Margron tái đắc cử chủ tịch Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp

80
Nữ tu Véronique Margron tái đắc cử chủ tịch Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp
fr.aleteia.org, Agnes Pinard Legry, 2021-11-18
Ngày thứ năm 18 tháng 11, sơ Véronique Margron tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai chủ tịch Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp trong cuộc họp toàn thể của các tu sĩ Pháp ở Lộ Đức, thêm một nhiệm kỳ bốn năm.
Sơ Véronique Margron trong cuộc họp toàn thể của Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp tại Lộ Đức
Vài ngày sau các giám mục Pháp họp hội nghị toàn thể, đến lượt các tu sĩ Pháp họp tại Lộ Đức từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11. Cũng như trong buổi họp của các giám mục Pháp, lạm dụng tình dục trong Giáo hội là trọng tâm các cuộc thảo luận. Sơ Véronique Margron khẳng định khi khai mạc đại hội: “Tất cả tùy thuộc vào thế hệ chúng ta để đảm nhận trách nhiệm của mình. Chịu trách nhiệm, không phải là nói chung, nhưng trong những gì là đặc biệt nhất của lịch sử.”
Đại hội nhóm họp theo chủ đề “Các trách nhiệm cho tương lai” trong dòng liên tục của đại hội tháng 11 năm 2020 và tháng 4 năm 2021 công nhận trách nhiệm tập thể của đời sống tu trì trong vụ bê bối lạm dụng và tấn công tình dục. Ông Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban Ciase (Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Pháp) cùng với linh mục Dòng Tên Patrick Goujon nói chuyện quanh bàn tròn để trình bày chi tiết hơn về báo cáo Ciase và các khuyến nghị được đưa ra trong đó. Ngày thứ sáu 19 tháng 11, Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp phải thông qua các biện pháp cụ thể bao gồm cả việc thành lập một cơ quan dành riêng cho việc hòa giải giữa nạn nhân và các thể chế.
Ông Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban Ciase và linh mục Dòng Tên Patrick Goujon thảo luận về báo cáo Ciase
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Nữ tu Véronique Margron: “Khi những người dễ bị tổn thương bị ngược đãi, là chính Chúa bị ngược đãi”