Linh mục Hans Zollner ấn tượng với các giám mục Pháp

79

Linh mục Hans Zollner ấn tượng với các giám mục Pháp

Linh mục Hans Zollner, nhân vật nòng cốt trong cuộc chiến chống lạm dụng tình dục ở Rôma, cha cho biết rất “ấn tượng” trước công việc và các quyết định của các giám mục Pháp sau khi bản báo cáo Ciase công bố về các vụ lạm dụng trong Giáo hội. Ngài cảm phục trước ý chí của các giám mục sẵn sàng nghe tiếng nói của nạn nhân.

cath.ch, I. Media, 2021-11-10

Linh mục Hans Zollner, chủ tịch Trung tâm Bảo vệ trẻ em của Giáo hoàng Học viện Gregorian và là thành viên của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên, cha đề cập đến chuyến thăm trong tương lai của các đặc sứ của giáo hoàng do các giám mục Pháp yêu cầu.

Cha nghĩ gì về những thông báo của các giám mục Pháp về cuộc chiến chống lạm dụng, khi họ kết thúc Hội nghị mùa thu vừa qua?

Linh mục Hans Zollner: Tôi rất ấn tượng với quy mô và mức độ phức tạp của các biện pháp mà họ đảm trách. Rất nhiều khía cạnh của cuộc chiến chống lạm dụng và chống lại sự khinh suất trong việc xử lý những hành vi lạm dụng đã được xem trọng. Điều làm tôi có ấn tượng tích cực là các giám mục Pháp có cách nhìn sự việc một cách thiêng liêng và nhân văn, thực sự xem trọng tiếng nói của các nạn nhân. Và họ làm việc trong sự bổ sung giữa tinh thần lãnh đạo của hàng giám mục và chuyên môn tính của giáo dân. Theo tôi, đó là công cụ tuyệt vời để xây dựng một Giáo hội đồng trách nhiệm, mà quyền hành được chia sẻ giữa các thành phần khác nhau của Dân Chúa.

“Điều làm tôi có ấn tượng tích cực là họ làm việc trong sự bổ sung giữa tinh thần lãnh đạo của hàng giám mục và chuyên môn tính của giáo dân.”

Từ chức vụ của cha, cha có làm việc với các giám mục Pháp không?

Tôi đã gặp một nhóm giám mục Pháp vào cuối tháng 9, khi họ đến Rôma trong chuyến đi ngũ niên ad limina. Qua cuộc nói chuyện này, tôi có cảm nhận họ rất ý thức về những gì sẽ được đưa ra trong báo cáo Ciase, và họ đã sẵn sàng có các kết luận. Từ quan điểm bên ngoài của tôi, kể từ lần gặp đầu tiên cách đây ba năm rưỡi, khi các giám mục Pháp mời tôi đến dự hội nghị của họ, tôi đã nhận thấy các lựa chọn của Hội đồng Giám mục Pháp đều bám rễ trong tinh thần thiêng liêng.

Các giám mục Pháp đã xin giáo hoàng cử đặc sứ, một người hoặc một nhóm để kiểm tra việc xử lý vụ lạm dụng. Làm thế nào để thực hiện được điều này?

Tôi không biết. Sẽ không thể có một người hoặc một nhóm ba hay năm người để làm một cuộc điều tra có tính toàn diện này. Chúng ta có thể hình dung những gì có thể làm được: một nhóm bên ngoài ghi lại những gì đã làm, những gì đã được phân tích và những gì nên làm. Nhưng mọi việc đã đâu vào đấy, trong những biện pháp mà Hội đồng Giám mục Pháp đã đề ra. Sẽ rất tốt nếu có người bên ngoài có thể xác minh các quyết tâm đã được thực hiện và bằng cách nào.

Liệu “lực lượng đặc nhiệm” (task-force) của Vatican có tham gia không?

Không. Lực lượng đặc nhiệm chỉ giải quyết vấn đề hỗ trợ cho các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới chưa cập nhật đường hướng chủ đạo của họ trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Người Pháp đã làm công việc của họ.

“Điều này không có nghĩa là tình trạng lạm dụng không còn nữa, đáng tiếc nó vẫn còn là một hiện tượng vẫn còn xảy ra.”

Các chọn lựa của các giám mục Pháp có thể lấy làm ví dụ không?

Có nhiều mô hình khác nhau. Đặc biệt, ở Áo, một ủy ban độc lập đã được thành lập vào năm 2010 theo yêu cầu của Hội đồng Giám mục, cũng như ở Pháp. Nhưng họ không làm công việc khoa học như công việc của Ủy ban Ciase.

Tại Đức, các giám mục đã yêu cầu một nhóm các chuyên gia độc lập làm một cuộc điều tra, với một phương pháp luận khác. Trọng tâm luôn có một chút khác biệt, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong mọi trường hợp, điều rất quan trọng là kêu gọi một nhóm độc lập, để có được tính khách quan và đáng tin cậy hơn trong các kết quả.

Trên bình diện rộng hơn, cuộc chiến chống lạm dụng có đang tiến triển trong Giáo hội không?

Công việc được thực hiện ở Pháp và các nơi khác trên thế giới cho thấy có sự tiến bộ. Rất nhiều người đang nói về vấn đề này, rất nhiều người đã ý thức được vấn đề. Có nhiều quyết tâm hơn để đối diện với cuộc khủng hoảng này. Nghịch lý thay, người ta còn có ấn tượng không có gì thay đổi, vì các con số khủng khiếp, thực sự khủng khiếp được tiết lộ qua các báo cáo như báo cáo Ciase.

Tuy nhiên bây giờ chúng ta chỉ đối diện với một thực tế hầu như chỉ liên quan đến nhiều thập kỷ trước. Điều này không có nghĩa là tình trạng lạm dụng không còn nữa, đáng tiếc nó vẫn còn là một hiện tượng vẫn còn xảy ra. Chúng tôi bị sốc bởi những báo cáo được công bố này – và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai – nhưng đó chính là vì chúng ta ý thức hơn tình hình đang thay đổi. Mười năm trước, ai quan tâm đến vấn đề này ở Pháp?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Lạm dụng tình dục cuộc cách mạng nội bộ và các quyết định lịch sử của các giám mục Pháp

Giám mục Leborgne: “Chúng tôi không thể đi lui được nữa”