Giám mục Éric de Moulins-Beaufort ở Lộ Đức: “ Ai đã dám làm hoen ố cơ thể các con bằng những bàn tay thô bạo của họ?”

191

Giám mục Éric de Moulins-Beaufort ở Lộ Đức: “ Ai đã dám làm hoen ố cơ thể các con bằng những bàn tay thô bạo của họ?”

lavie.fr, 2021-11-06

Ngày thứ bảy 6 tháng 11, Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, trong Đại hội khoáng đại của Hội đồng Giám mục Pháp họp tại Lộ Đức, đã cầu nguyện trong buổi tưởng niệm và đền tội được tổ chức sau khi báo cáo Sauvé được công bố.

Lời của Đức Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp

Gởi em bé nhỏ đang khóc,

Khi còn là em bé trai nhỏ, con đi giúp lễ, lòng  đầy tự hào, khi còn là em bé gái nhỏ, con đi xưng tội, lòng tràn hy vọng được tha thứ, khi còn là em bé trai nhỏ, em bé gái nhỏ, chúng con hăng hái đi họp bạn ở ban tuyên úy hay đi sinh hoạt hướng đạo sinh.

Ai đã dám làm hoen ố cơ thể các con bằng những bàn tay thô bạo của họ? Ai thì thầm vào tai các con những lời mà các con không biết? Ai đã dán lên các con cái mùi này, mùi tẩm vào các con? Ai đã làm cho các con thành đồ vật của họ, nhưng lại dối trá nói các con là bạn thân nhất của họ? Ai đã kéo các con vào bí mật nhục nhã của họ?

Em bé nhỏ, đã mãi mãi hóa đá, em bé khóc dưới vòm nhà thờ chính tòa, em bé nhỏ của hàng trăm ngàn em bé nhân lên.

Ai đó đã chụp hình con. Họ giúp cho nhiều người thấy con, nhìn con. Ai đó đã nhận ra họ nơi con, đã thấy con là hình ảnh của một số phận tan nát, tàn tạ của họ. Ai đó, khi khám phá ra con vào một ngày, đã thấy nơi con là người anh em, là người chị em, mà nhờ đó họ có thể nói lên những gì bí mật họ mang trong lòng, điều mà bao nhiêu người đã mang và đang mang mà không tìm ra chữ để nói lên, lại còn không tìm thấy tâm hồn để lắng nghe.

Em bé nhỏ khóc ở cột nhà thờ, nơi đáng lý con được hát, được ngợi khen, được cảm thấy bình an trong nhà của Chúa, chúng tôi nhìn con.

Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ đi ngang qua các con, nhìn con và lắng nghe con. Ôi, em bé bị nhạo báng, bị sỉ nhục, bị đày đọa sống sót trong sâu thẳm của biết bao người lớn hay thiếu niên đã tự tử, chúng tôi muốn học để nhìn con, để nghe tiếng khóc thầm trong đau khổ của con.

Những em bé trai, những em bé gái đã ẩn mình khóc trong những người lớn mà mọi người nhìn thấy, những thanh thiếu niên câm nín trong im lặng áp đặt lên các con, chúng tôi nợ các con điều này. Chúng tôi nợ các con điều này dưới cái nhìn của nhân loại, dưới cái nhìn của lương tâm chúng tôi, dưới cái nhìn của Chúa Kitô, Chúa chúng ta, các con sẽ hát với tất cả tâm hồn, với tất cả con người của các con, và trước người mà các con sẽ khóc mãi mãi.

Đã quá trễ để chúng tôi có thể lau nước mắt cho các con. Không phải để chúng tôi nhớ đến các con. Hình ảnh các con được đặt dưới mắt chúng tôi, chúng tôi mong hình ảnh này thấm vào tâm hồn chúng tôi. Từ nay trở đi, tôi không thể vào nhà thờ, để dâng thánh lễ kính mầu nhiệm của sự sống và tình yêu, mạnh hơn cái chết, mà không mang dấu ấn của khuôn mặt đang khóc của các con, quá thương tâm, quá cảm động, quá cô đơn, quá bơ vơ, và trên hết là quá phẩm cách. Tất cả của cải trên thế gian này không mua lại được những tiếng khóc của một em bé.

Em bé đang khóc, em bé trai, em bé gái, các em vị thành niên nam nữ, tôi, Éric, giám mục của Giáo hội công giáo, cùng với đồng hữu các giám mục, linh mục và các giáo dân, những người muốn điều tốt, trong ngày này, tôi xin Chúa dạy tôi trở thành anh em với các con. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Thời gian ăn năn đền tội

“Lạy Thiên Chúa, Đấng chúng con dám gọi là ‘Cha chúng con’, xin tha thứ cho chúng con. Chúa đã phơi trần Giáo hội của Chúa, như ngày xưa Giêrusalem đã từng phơi trần vì các tội ác của mình.

Chúng con nghĩ chúng con được gìn giữ bởi sự thánh thiện của Con Ngài và sự hy sinh mà Ngài đã đặt trong tay chúng con. Chúng con khám phá ra rằng chúng con, những sứ vụ viên của Chúa, chúng con được được Chúa gọi và chọn, và rồi chúng con mạo phạm ơn tối thượng của Chúa, biến ơn này, một ơn phát sinh từ Thần Khí của Chúa thành một hệ thống suy thoái, khinh miệt, chết chóc của loài người.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con, chúng con đã không nhận ra quyền lực Chúa ban đòi hỏi ở chúng con một sự trong sáng không sai chạy. Xin Chúa tha thứ cho chúng con đã dùng lòng thương xót của Chúa để dung thứ cái ác.

Xin Chúa nâng chúng con lên, chúng con nài xin Chúa. Xin Chúa làm mới lại trái tim chúng con. Xin Chúa truyền cảm hứng cho chúng con để chúng con biết cách nào đến với anh chị em mà chúng con đã làm nhục, đã coi thường, đã làm tổn thương và đã bỏ rơi,

Xin Chúa nâng những người bị đau khổ, chúng con quỳ gối van xin Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe họ và làm những gì họ yêu cầu ở chúng con.

Lạy Thiên Chúa, Đấng chúng con dám gọi là ‘Cha chúng con’, xin tha thứ cho chúng con. Xin Chúa làm mới lại trái tim chúng con.

Xin Chúa truyền cảm hứng cho chúng con để chúng con biết cách nào đến với anh chị em mà chúng con đã làm nhục, đã coi thường, đã làm tổn thương và đã bỏ rơi. Xin Chúa ban niềm vui của Chúa cho những người mà chúng con đã không mang lại niềm vui cho họ, chúng con, những người mà Chúa đã chỉ định để mang lời ân sủng của Chúa, nhưng chúng con đã không làm được.

Chúa đã gọi chúng con để chúng con giảng dạy, xin Chúa dạy chúng con biết lắng nghe.

Chúa đã gọi chúng con để thánh hóa, để trút bỏ hết mọi chiếm giữ, xin Chúa ban ơn để chúng con duy trì được sự hoán cải mãi mãi;

Chúa đã gọi chúng con để cai trị, xin thanh tẩy chúng con khỏi mọi ham muốn quyền lực, xin giải thoát chúng con khỏi mọi sợ hãi, bắt đầu từ nỗi sợ bị mất.

Xin Thiên Chúa của công lý và của lòng thương xót, Thiên Chúa của sự sống và hòa bình, xin thương xót chúng con, xin đến cứu giúp nhân loại chúng con.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tại Lộ Đức, các giám mục Pháp quỳ gối trong một buổi lễ ăn năn sám hối cảm động

Ấu dâm trong Giáo hội: Lần đầu tiên các giám mục Pháp công nhận trách nhiệm thể chế

“Trách nhiệm thể chế” và bạo lực “có hệ thống”: bước quyết định của các giám mục Pháp trong việc công nhận các hành vi lạm dụng trong Giáo hội

Hình ảnh buổi ăn năn thống hối của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Đức ngày thứ bảy 6 tháng 11-2021