Đức Phanxicô sẽ tiếp ông Jean-Marc Sauvé và Ủy ban Sauvé đầu tháng 12

52
Đức Phanxicô sẽ tiếp ông Jean-Marc Sauvé và Ủy ban Sauvé đầu tháng 12
Ông Jean-Marc Sauvé, phó Chủ tịch danh dự Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch của Apprentis, Auteuil đã được bổ nhiệm làm chủ tịch Ciase
fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2021-10-20
Ông Jean-Marc Sauvé,chủ tịch Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Pháp (Ciase) và các thành viên của Ủy ban sẽ được Đức Phanxicô tiếp vào tháng 12, tin trên được ông cho biết tin trên trong phiên điều trần trước các đại biểu của Ủy ban Pháp luật ngày thứ tư 20 tháng 10.
Sau khi bản báo cáo được công bố vào ngày thứ ba 5 tháng 10 về lạm dụng tình dục có trong Giáo hội Pháp từ năm 1950, ông Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban Sauvé và các thành viên trong Ủy ban sẽ phát biểu trước giáo hoàng.
Ông nói trước các đại biểu: “Tôi cùng với ủy ban, cùng với tất cả các đồng nghiệp, chúng tôi sẽ gặp giáo hoàng vào tháng 12”, trước các đại biểu, ông cho biết ông ý thức rõ “thực tế  những gì chúng tôi nói có tác động đến Giáo hội hoàn vũ”. Khi được hỏi 45 khuyến nghị của báo cáo đề cập muốn nhắm đến ai, ông Jean-Marc Sauvé trả lời, chúng được hình thành một cách “bình đẳng” cho cấp quốc gia và cho Giáo hội hoàn vũ.
Một cuộc họp vào ngày 9 tháng 12?
Chỉ cách đây vài tuần, ông Jean-Marc Sauvé cho biết chuyến đi Vatican đang được nghiên cứu, “chúng tôi sẵn sàng gặp ngài.” Cuộc gặp có thể diễn ra ngày thứ năm 9 tháng 12.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Lạm dụng tình dục trong Giáo hội, các số liệu của báo cáo Ciase có đáng tin cậy không?