Hồng y Schönborn: Thượng Hội Đồng là cách đào sâu dần dần các giáo huấn của Công Đồng Vatican II

71

Hồng y Schönborn: “Thượng Hội Đồng là cách đào sâu dần dần các giáo huấn của Công Đồng Vatican II.”

lavie.fr, François Vayne, 2021-10-15

Ngày chúa nhật 10 tháng 10, với thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về tính đồng nghị do Đức Phanxicô cử hành tại Đền thờ thánh Phêrô, cuộc tham vấn trong các giáo phận trên thế giới sẽ được mở ngày 17 tháng 10 năm 2021. Trong một cuộc phỏng vấn, hồng y Schönborn  giải thích các điểm đáng chú ý  cho báo La Vie.

 

 

Ngày thứ hai 11 tháng 10-2021, Đức Phanxicô tiếp 13 thành viên Hội đồng Thường vụ của Ban  Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. VATICAN MEDIA / CPP

Hồng y Christoph Schönborn, tổng giám mục giáo phận Vienna, thành viên của hội đồng Thượng Hội Đồng Giám Mục. Khi mở đầu con đường đồng nghị, hồng y cho rằng Giáo hội đang bước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng như giai đoạn của thời Công đồng Vatican II.

Dự án của Thượng Hội đồng Giám mục dành cho chủ đề tính đồng nghị vẫn chưa được mọi người hiểu rõ… Với sáng kiến này, Giáo hoàng Phanxicô mong muốn điều gì tác động đến tất cả các giáo phận trên thế giới, trước cuộc họp của các giám mục ở Rôma năm 2023?

Hồng y Christoph Schönborn: Trước hết, chúng ta nhớ lại, năm 1965 Thánh giáo hoàng Phaolô VI đã thiết lập ý tưởng về Thượng Hội đồng Giám mục để những trực giác cao cả của Công đồng Vatican II dần dần được hội nhập vào đời sống cụ thể của Giáo hội hoàn vũ. Công đồng Trent đã mất 200 năm để trở thành hiện thực trong tất cả các giáo phận.

Thượng Hội đồng Giám mục, như chúng ta đã sống trong 50 năm qua (tổ chức 3 năm một lần ở Rôma) là một cách để dần đào sâu các giáo huấn của Công đồng Vatican II, kéo dài trong năm năm. Năm 2015, khi chúng ta kỷ niệm năm mươi năm Thượng Hội đồng, giáo hoàng đã có bài phát biểu rất quan trọng về tính đồng nghị, bắt đầu bằng từ nguyên của từ hội đồng, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “cùng đi với nhau”.

Đức Phanxicô đã giải thích dài lâu hình ảnh hình ảnh công đồng của một dân tộc cùng đi với nhau, nơi các mục tử đi trước, ở giữa hoặc đi sau nhưng luôn đi cùng đoàn chiên. Ba từ khóa Đức Phanxicô đưa ra trong những ngày gần đây là “tham gia”, “hiệp thông” và “sứ mệnh”. Về cơ bản, đó là việc thúc đẩy sự tham gia của tất cả những người đã được rửa tội vào đời sống của Giáo hội và vào sứ mệnh của mình.

Điều này nghe có vẻ lý tưởng khi chúng ta nói về nó, nhưng vẫn còn rất trừu tượng… Thượng Hội đồng về tính đồng nghị có vẻ như cá cắn đuôi xoay vòng vòng không?

Giáo hoàng nói với chúng ta Thượng Hội đồng không chỉ là một phương pháp, một chiến lược cho một mục tiêu chung. Tính đồng nghị còn hơn thế, nó không có cùng đích cho những vấn đề tổ chức mục vụ hay dấn thân xã hội, nhưng trên hết là kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta, như trong Tân Ước, đặc biệt là trong sách Công vụ Tông đồ.

Tất cả mọi người đều được mời gọi trải nghiệm, trong giờ phút trọng đại này của Giáo hội, việc lắng nghe, gặp gỡ lẫn nhau, trong sức thổi của Chúa Thánh Thần, để phân định rõ hơn những gì chính Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta ngày nay. Do đó, các cam kết của chúng ta, sứ mệnh của chúng ta, việc thực hành giáo hội và cách nhìn của chúng ta về các tình huống sẽ được xem xét lại dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần mà một lắng nghe rõ ràng và chú ý sẽ cho phép chúng ta đón nhận.

Đức Phanxicô không ngừng nhấn mạnh đến cầu nguyện, cầu nguyện mang cho nội tâm chúng ta điều thiết yếu để nhận ơn Chúa Thánh Thần, những chuyển động, những xu hướng mà tất cả các bậc thầy vĩ đại của đời sống thiêng liêng đều nói. Đây không phải là một giai đoạn quá trừu tượng, đây là giai đoạn lịch sử quan trọng đối với Giáo hội như của Công đồng Vatican II trước đây, nhưng với một chiều kích cộng đồng và phổ quát, một trường Phúc âm toàn cầu rộng mở cho tất cả mọi người.

Làm thế nào để kinh nghiệm giáo phận này, sẽ được làm trước khi Thượng Hội đồng chấm dứt năm 2023, không biến Thượng Hội đồng thành quốc hội nơi các ý kiến và yêu cầu phân loại sẽ bị phản đối, dẫn đến các tuyên bố lớn không được tuân thủ?

Lắng nghe sẽ là trọng tâm của con đường đồng nghị toàn thế giới này, một lắng nghe được đón nhận, tự do và không vụ lợi. Lắng nghe không chủ yếu hướng vào các kết luận hoặc nghị quyết thiết thực. Lắng nghe dẫn đến an ủi, đó là ơn của Chúa Thánh Thần trong thứ trật chữa lành nội tâm.

Do đó, hành động không phải là mục đích của Thượng Hội Đồng, mà trước hết là lời mời gặp gỡ để gọi sống phân định chung trong những gì sẽ giống như các Bài tập Linh thao của Thánh I-Nhã trên quy mô quốc tế, trong tất cả các giáo phận, trên tất cả các lục địa.

Chương trình nghị sự của những giai đoạn khác nhau này là gì?

Gần đây, nhiều người hỏi giáo hoàng giai đoạn cấp giáo phận của Thượng Hội đồng kéo dài ít nhất một năm và tôi nghĩ điều này sẽ được làm. Sau đó hai năm sau, các giám mục sẽ tham dự Thượng Hội Đồng tại Rôma để trao đổi về những lời được nghe và được chia sẻ trong các giáo phận, để kinh nghiệm của Tông Đồ Công Vụ được tiếp tục, lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần muốn nói với chúng ta, ở đây và bây giờ. Chúng ta phải đọc đi đọc lại Sách Công vụ Tông đồ. Như Đức Bênêđictô XVI đã khuyến khích trong lần ngài đến đền thờ Mariazell, Áo năm 2007, chúng ta phải tiếp tục viết tiếp. Và đó là nhiệm vụ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô phát động cuộc cải tổ lớn cho Giáo hội của ngài