Dạy giáo lý cũng là công việc của các người cha

75

Dạy giáo lý cũng là công việc của các người cha

la-croix.com, Charlotte Gambert, 2021-08-31

Từ vài năm gần đây, con số người cha gia đình tham dự vào việc trao truyền đức tin cho con cái ngày càng tăng. Một xu hướng phù hợp với ưu tiên mong muốn của Đức Phanxicô, đó là có một hình thức đa dạng nào đó trong sứ vụ giáo dân.

Ông Martin Bontoux, điều phối viên dạy giáo lý trong các thánh lễ ngày chúa nhật  cho các người cha ở giáo xứ Thánh Phanxicô Salê, quận 17 Paris tươi cười giải thích: “Từ giã các bà mẹ dạy giáo lý, hoan hô người cha dạy giáo lý ư? Ở giáo xứ chúng tôi có những người cha dạy giáo lý.” Ông Matthieu Alix, người trồng nho 35 tuổi, cùng với vợ phụ trách phụng vụ cho trẻ em ở giáo xứ Thánh Giuse, Angers ghi nhận: “Điều này cho thấy việc dạy giáo lý không chỉ dành cho các bà mẹ.”

Càng ngày càng có nhiều người cha dạy giáo lý

Có những người cha khác còn sinh hoạt giáo lý ngoài thánh lễ ngày chúa nhật. Năm 2005, ông Denis Gancel, một doanh nhân 61 tuổi và ông Jérôme Guiot-Dorel, 52 tuổi, thành lập hội RePères gồm một nhóm các ông sinh hoạt trong tình huynh đệ và để trao truyền đức tin cho các trẻ vị thành niên. Ông Denis Gancel nói: “Chúng tôi không muốn cạnh tranh với các bà mẹ. Mục đích của chúng tôi là giúp các em tuổi vị thành niên trong giai đoạn cuộc đời các em mà hình ảnh của người cha đóng một vai trò quan trọng.”

Kể từ đó, hội RePères phát triển, đặc biệt ở Sarcelles (Val-d’Oise), ông Jérôme Guiot-Dorel giải thích: “Các người cha dạy giáo lý mang hình ảnh uy quyền của người cha mà thường khi hình ảnh này bị lu mờ.” Bà Guillaumette Mulliez, điều hành mục vụ ở giáo xứ Thánh Rêmi, thành phố Lille nhận xét: “Trong giáo phận, chung chung, tôi có thể xác nhận ngày càng có nhiều người cha tham dự vào việc dạy giáo lý cho con cái.”

Đó là trường hợp của ông Moise Vouters, gần mười năm nay, mỗi thứ 7 hàng tuần, ông cùng vợ và hai cặp cựu hướng đạo sinh khác đến giáo xứ dạy giáo lý. Nhưng bà Guillaumette Mulliez nhắc lại, đa số các giáo lý viên vẫn là các bà mẹ.

Ở những nơi khác như ở thành phố Marseille, khái niệm “người cha dạy giáo lý” hầu như không có. Sơ Anne-Marie Bourgois, người chịu trách nhiệm dạy giáo lý của giáo phận cho biết: “Có hai người cha trong tổng số 250 giáo lý viên của chúng tôi”, dĩ nhiên sơ luôn mong con số này được nhiều hơn. Theo sơ, vấn đề trước hết là phải có giờ rãnh, “ngoài ra, chúng tôi mang một hình ảnh rất nặng, có phần cổ hủ về việc dạy giáo lý.” Ông Rémi Antoniotti, 50 tuổi, cha của hai người con, từ bốn năm nay ông lo việc khơi dậy đức tin trong thánh lễ ở giáo xứ Mazargues, Marseille, ông là trường hợp ngoại lệ. Theo các giáo phận và giáo xứ, việc gia tăng các ông trong số các giáo lý viên thường không đồng đều.

Tuy nhiên, chung chung năng động là không thể phủ nhận. Đây là điều đáng kể ở giáo phận Lille. Ở cấp độ quốc gia, bà Pauline Dawance, giám đốc phân bộ giáo lý quốc gia và mục vụ tân tòng cho biết: “Chắc chắn có nhiều ông trong danh sách các giáo lý viên hơn hai mươi năm trước. Tuy nhiên, lý do cụ thể của việc các người cha tham dự vào việc dạy giáo lý cho con cái vẫn chưa rõ vì chưa có khảo sát nào ở cấp quốc gia hoặc cấp giáo phận về vấn đề này.

Một thay đổi lớn hơn

Bà Annie Monpays nhận xét: “Sự dấn thân cam kết mới này của các người cha trong việc dạy giáo lý cho con cái của họ càng gây ấn tượng hơn vì chung chung số giáo lý viên đang giảm dần. Nhưng các người cha tham dự chỉ một thời gian ngắn. Càng ngày càng có ít giáo lý viên dấn thân lâu dài.”

Cũng theo bà Annie Monpays, nếu số lượng trẻ em học giáo lý có xu hướng giảm nhưng động lực lại mạnh, vì ở thời buổi chúng ta, ghi tên cho con học giáo lý là một quyết định thực sự của phụ huynh, họ dấn thân và hỗ trợ cho quyết định này.”

Một xu hướng phù hợp với mong muốn của Đức Phanxicô, ngài ưu tiên cho việc phát triển mục vụ giáo dân hỗn hợp. Ngày 11 tháng 1 năm 2021, ngài có tự sắc dành cho sứ vụ đọc sách và giúp lễ, ngày 11 tháng 5, ngài thiết lập sứ vụ giáo lý viên mở ra cho nam giới cũng như nữ giới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Không, dạy giáo lý không phải dành riêng cho các bà mẹ

Léontine Dolivet, giáo lý viên tự trong tâm hồn