Các Bài tập Linh thao của Thánh I-Nhã dạy chúng ta điều gì?

98

Các Bài tập Linh thao của Thánh I-Nhã dạy chúng ta điều gì?

rcf.fr, 2021-08-18

Rất nhiều người đi linh thao hàng năm trong các khóa tĩnh tâm. Một phương pháp theo Thánh I-Nhã nhằm giúp ai cần phải quyết định, phân định ơn gọi hoặc muốn tìm ý Chúa. Thánh I-Nhã, nhà sáng lập Dòng Tên đã triển khai các Bài tập Linh thao của ngài như thế nào? Câu trả lời của linh mục Dòng Tên Guilhem Causse, khoa trưởng phân khoa triết học tại Trung tâm Sèvres ở Paris. Linh mục là tác giả sách “An ủi và hành động – Linh đạo của Dòng Tên cho ngày hôm nay” (Consolation et action – La spiritualité jésuite pour aujourd’hui. Nxb. Tallandier, 2019).

Trong linh đạo I-Nhã, người ta thường nói Chúa đến để đặt thứ trật cho ước muốn của chúng ta © CIRIC

Một linh đạo của ước muốn

Các bài tập linh thao của Thánh I-Nhã “là cách sống theo kinh nghiệm mà chính bản thân Thánh I-Nhã đã sống trong sự gần gũi với Chúa và khám phá trong cuộc đối thoại này được thiết lập giữa ước muốn của tôi và ước muốn của Chúa, giữa tự do của tôi và tự do của Chúa”.

Linh mục Guilhem Causse giải thích: “Linh đạo Thánh I-Nhã là linh đạo của ước muốn, một linh đạo chú tâm đến những gì làm chúng ta sinh động, đến động lực chúng ta có trong tâm hồn, tìm cách nhìn thấy hình thức của động lực này và biến nó thành hiện thực trong xã hội”.

Thánh I-Nhã là ai?

Sinh năm 1491 trong một gia đình dòng dõi quý tộc ở miền bắc Tây Ban Nha, Thánh I-nhã nổi tiếng trong cuộc vây hãm Pamplona năm 1521 và ngài bị thương tại đây. “Ngài có mong muốn lớn lao làm những chuyện lớn lao cho vương quốc và cũng cho chính mình.” Một người thích đọc tiểu thuyết hiệp sĩ, nhưng cuối cùng lại đọc hạnh các thánh trong thời gian dưỡng bệnh. Trong hạnh các thánh, ngài khám phá “một cái gì đó tận căn đáng công để làm.”

Từ đó, ngài muốn nên thánh như Thánh Phanxicô Assisi hay Thánh Đa Minh, ý muốn này cũng mãnh liệt như ý muốn trở thành hiệp sĩ của ngài. Thánh I-nhã luôn chú tâm đến “động lực bên trong”. Khi ngài nghĩ đến việc trở thành hiệp sĩ, “ngài thấy mình rất khô khan, không có cảm giác gì; ngược lại, khi ngài nghĩ đến việc thành thánh như Thánh Phanxicô Assisi hay Thánh Đa Minh, ngài thấy tâm hồn mình  bình an sâu đậm. Và khi thấy sự khác biệt này, giữa những gì xảy ra sau đó, ngài nhận ra có điều gì đó như tiếng gọi của Chúa đã được ghi khắc trong ước muốn đang lớn dần trong tâm hồn mình và được triển khai theo thời gian.”

Đặt ước muốn của mình theo thứ trật

Ước muốn của Thánh I-Nhã có kết hiệp với ước muốn của Chúa không? Ngài khám phá “có một cái gì như cuộc đối thoại đang diễn ra giữa mình và Chúa, thông qua những dấu hiệu bên trong cho thấy ngài đang nhận ra”. Trong linh đạo I-Nhã, người ta thường nói Chúa đến để đặt thứ trật cho ước muốn của chúng ta.

“Một ước muốn không thứ trật là ước muốn đặt bản thân mình lên trên hết, trước mọi sự, trước người khác, kể cả trước Chúa; ước muốn có thứ trật là ước muốn đặt Chúa lên hàng đầu và khởi từ Chúa, theo thứ trật, phần còn lại, bao gồm cả bản thân mình, bao gồm tất cả các mối quan hệ.” Đặt Chúa trước mọi thứ khác: nhận ra rằng điều này làm chúng ta “hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, bình an hơn và năng động hơn”…

 Từ lý tưởng đến hiện thực hóa

Thánh I-Nhã có kinh nghiệm, qua các biểu hiệu, các hình ảnh, các bài đọc mang lại năng động và có những chuyện khác lại làm suy yếu. Điều này cũng gặp nơi những người đương thời với chúng ta, những người đang sống trong xã hội quá thừa mứa màn hình và hình ảnh. Thánh I-nhã, người lý tưởng chỉ muốn noi gương các thánh lớn và sống theo đức khó nghèo như Thánh Phanxicô Assisi. Nhưng ngài nhanh chóng nhận ra, noi gương thôi là chưa đủ: chúng ta phải tìm hiểu thêm về mong muốn của mình, đó là điều duy nhất. “Đó là vì chính Chúa đã nói và khi Chúa nói với chúng ta, Ngài nói với chúng ta một cách cá nhân.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch