Không vào được căng-tin Vatican nếu không có “thẻ xanh”

61

Không vào được căng-tin Vatican nếu không có “thẻ xanh”

Các nhân viên của Vatican bây giờ cần phải có “thẻ xanh” để vào nhà ăn của quốc gia nhỏ nhất thế giới này. Nhật báo Ý Corriere della Sera trong ấn bản ngày 16 tháng 8 năm 2021 đã cho biết tin trên.

Căng-tin tại viện bảo tàng Vatican. Nhân viên Vatican phải xuất trình “thẻ xanh” để vào nhà ăn Vatican

cath.ch, Ban biên tập, 2021-08-16

Kể từ ngày thứ ba 17 tháng 8, các quy định sẽ được áp dụng cho tất cả nhân viên, kể cả hiến binh Vatican. Thay vì thẻ chống covid, nếu cần, một thẻ chứng nhận chích ngừa sẽ được chấp nhận. Từ vài ngày nay, Đức Phanxicô ra chỉ thị thẻ sức khỏe, chứng chỉ này hiện đang phổ biến tại Ý.

Theo thông tin mới nhất của chính phủ, quầy cà phê và căng-tin được xem là nhà hàng. Dù biện pháp này đã gây tranh luận gay gắt ở Ý, nhưng Vatican vẫn thực thi yêu cầu này.

Kể từ ngày 6 tháng 8 vừa qua, giấy chứng nhận đã được cấp cho người dân Ý đã chích ngừa hoặc đã lành vi-rút trong sáu tháng qua. Thẻ có giá trị trong 270 ngày trong trường hợp đầu và 180 ngày trong trường hợp thứ hai.

Ngoại lệ: các dịch vụ tôn giáo

Thẻ xanh cho phép người dân đến các nơi công cộng trong nhà, như nhà hàng và viện bảo tàng. Kể từ đầu tháng 8, phải có thẻ sức khỏe mới vào thăm được viện bảo tàng Vatican.

Thẻ sức khỏe cũng phải được xuất trình tại nhiều sự kiện ngoài trời như các sự kiện âm nhạc hoặc thể thao. Một ngoại lệ áp dụng cho các dịch vụ tôn giáo. Người dân vẫn vào được nhà thờ mà không cần thẻ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vatican và giáo hoàng thông qua thẻ sức khỏe

Cần phải có thẻ sức khỏe để thăm các Viện bảo tàng Vatican