Đức Phanxicô tố cáo việc lạm dụng phụng vụ có hại cho tiến trình hòa nhập văn hóa

195

Đức Phanxicô tố cáo việc lạm dụng phụng vụ có hại cho tiến trình hòa nhập văn hóa

Đức Phanxicô cảnh báo: “Một đức tin không hội nhập văn hóa là một đức tin không xác thực.” © Mazur / epkopat.pl

cath.ch, I. Media, 2021-08-13

Nếu không có hòa nhập văn hóa, đời sống người tín hữu kitô và đời sống người thánh hiến sẽ dẫn đến “những quan điểm trực quang và lố bịch nhất”, Đức Phanxicô cảnh báo như trên trong một thông điệp video gởi đến các tu sĩ Châu Mỹ La Tinh ngày 13 tháng 8 năm 2021. Ngài đặc biệt tố cáo việc “lạm dụng phụng vụ” đặt hệ tư tưởng lên hàng đầu thay vì đặt “thực tế của người dân” và “Tin Mừng” lên hàng đầu.

Tuyên bố này về phụng vụ được đưa ra ngay sau khi ngài ban hành tự sắc Traditionis custodes ngày 16 tháng 7 năm 2021, quy định Thánh lễ tiền công đồng và xem lại sự tự do hóa đã được vị tiền nhiệm của ngài thực hiện.

Trong thông điệp của mình, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “thách thức hội nhập văn hóa của đức tin” đối với các tu sĩ, ngài nhắc lại “hiệp nhất không phải là đồng nhất, nhưng hòa hợp đa dạng” do Chúa Thánh Thần tạo ra.

Ngài cảnh báo: “ Một đức tin không hội nhập văn hóa là một đức tin không xác thực”, ngài kêu gọi khám phá trong “tâm hồn người dân” con đường phải theo. Theo ngài, muốn được như vậy, các tu sĩ phải đi vào “đời sống của tín hữu (…) trong sự tôn trọng phong tục, tập quán của họ”.

Theo ngài, “hội nhập văn hóa của đức tin cũng giống như việc truyền bá một nền văn hóa”. Ngài nhấn mạnh, muốn được như vậy, chúng ta phải “quý trọng những gì Chúa Thánh Thần đã gieo xuống trong các dân tộc,” vì đó là một món quà cho Giáo hội địa phương nhưng cũng như cho Giáo hội phổ quát.

Sự cám dỗ để tồn tại

Đức Phanxicô cũng cảnh báo chống lại “cám dỗ của sự sống còn”, ảnh hưởng đến các cộng đồng còn kiểm soát quá kỹ số lượng thành viên của mình, thường là đang sút giảm. Ngài nói: “Tốt hơn là nên từ bỏ tiêu chí về số lượng, tiêu chí về hiệu quả” thường hướng đến một hoài niệm về quá khứ.

Ngược lại, Đức Phanxicô kêu gọi bước đi với Chúa “trên con đường hy vọng”. Ngài khuyến khích: “Anh chị em hay kết hiệp với dân thánh Chúa, tôn trọng dân thánh Ngài, rao giảng Tin Mừng, làm chứng, phần còn lại là công việc của Chúa Thánh Thần.”

Vì mục đích này, Đức Phanxicô khuyên nên áp dụng “niềm vui trong mọi hình thức của nó” có nghĩa là với “bình an và tinh thần hài hước.” Ngài nói tiếp: “Thật buồn khi thấy các nam nữ tu sĩ thánh hiến không có một chút khiếu hài hước, họ xem mọi sự nghiêm túc.” Ngài kết luận, “Ở với Chúa Giêsu là để vui, là có khả năng theo nghĩa tinh thần hài hước mang lại sự thánh thiện.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch