Đức Phanxicô ban hành nhiều chuyến thăm tông đồ ở Giáo triều

47

Đức Phanxicô ban hành nhiều chuyến thăm tông đồ ở Giáo triều

Trong những tháng gần đây, Đức Phanxicô quyết định đặt bốn giáo triều dưới sự kiểm tra của các giám mục bên ngoài Giáo triều la-mã. Một cách dựa trên cái nhìn bên ngoài để giúp các tổ chức phát triển.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2021-06-21

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày 16 tháng 6-2021

Kỹ thuật này hoàn toàn mới, và đã gây bất ngờ trong Giáo triều la-mã. Theo báo La Croix được biết, trong những tháng gần đây, Đức Phanxicô ban lệnh cho nhiều chuyến thăm tông đồ tại các ban bộ Rôma, một trong các bộ này là Bộ Giáo sĩ, sẽ tiếp chuyến thăm tông đồ vào cuối tuần 25 tháng 6. Mục đích: dựa vào cái nhìn bên ngoài để thiết lập cái mà chúng ta thường gọi trong thế giới thế tục là cuộc kiểm tra sổ sách, nhân dịp bổ nhiệm một nhà lãnh đạo mới, qua việc cử thanh tra đến đó phụ trách báo cáo các điểm mạnh và điểm yếu của cơ cấu.

Trong những tháng gần đây, bốn bộ đã có chuyến thăm tông đồ hoặc sắp có. Đầu năm 2021 là Tòa Chưởng ấn Rôma, khi vào tháng ba, giám mục Alejandro Arellano Cedillo được bổ nhiệm làm chủ tịch mới. Sau đó, đến lượt Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích khi hồng y Robert Sarah từ chức vì đến tuổi. Ngày 15 tháng 3, Đức Phanxicô đã giao Bộ này cho giám mục Claudio Maniago de Castellaneta, chủ tịch ủy ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Ý.

 Sáu ngày đến thăm Bộ Giáo sĩ

Bộ thứ ba là Bộ Giáo sĩ, Bộ lo việc quản lý các linh mục giáo phận từ tất cả các nước Tây Âu, Hoa Kỳ và một phần Châu Á. Lần này, giám mục người Ý Egidio Miragoli được Đức Phanxicô giao trọng trách này. Sau ba ngày kiểm toán được thực hiện trong tuần lễ ngày 7 tháng 6, Bộ có thêm một vòng điều trần mới ba ngày nữa trong tuần lễ ngày 21 tháng 6. Sau đó Bộ gởi báo cáo cho giáo hoàng và cho tân Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ người Hàn quốc Lazarus You Heung-sik.

Trong các cuộc viếng thăm này, phương pháp luôn giống nhau: kiểm tra, nghe từng người một, tất cả các thành viên, tu sĩ và giáo dân của bộ. Như thế ba mươi nhân viên của bộ Giáo sĩ đã được lắng nghe. Cũng như hai mươi nhân viên của bộ Phụng tự cũng đã được lắng nghe. Một người trong số họ giải thích: “Khi bắt đầu chuyến thăm, tất cả tên của chúng tôi được niêm yết, cùng với ngày và giờ mà khách muốn gặp chúng tôi.” Cuộc họp có thể kéo dài một giờ. Nguồn tin cho biết tiếp: “Không có chủ đề nào được xác định trước. Chúng tôi có thể nêu lên thực chất của các hồ sơ hoặc cách làm việc.” Một kỹ thuật được Giáo phận Rôma thực hiện và được Đức Phanxicô giao cho ông Alessandro Cassinis Righini, một cựu thành viên của công ty kiểm toán Deloitte đảm trách.

Chuyến thăm sắp tới là đến Bộ Phát triển Toàn diện

Theo nhiều nguồn tin, trong những tuần tới, sẽ có chuyến thăm tông đồ ở Bộ Phát triển Toàn diện, Bộ được Đức Phanxicô thành lập năm 2016. Lần này ba kiểm toán viên được gởi đến hành lang Palazzo San Callisto để gặp 60 nhân viên.

Nhiệm vụ của đoàn thanh tra sẽ là kiểm tra tổ chức bên trong của Bộ, nơi xử lý các chủ đề chiến lược nhất của triều giáo hoàng, như vấn đề người di cư, sinh thái và cải cách kinh tế. Tháng 6, Bộ Phát triển Toàn diện có một thay đổi quan trọng, một trong các nhân vật quan trọng của Bộ, linh mục người Pháp Bruno-Marie Duffé hết nhiệm kỳ thư ký, trong Giáo triều, thư ký là nhân vật thứ hai của một Bộ.

Đặc biệt, giáo hoàng dựa trên kết quả của các chuyến thăm này để biết nơi nào trong tương lai sẽ giao cho ủy ban các chuyên gia lo các việc liên quan đến hậu Covid, làm cách nào đi ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tốt nhất, ủy ban này được thành lập vào mùa xuân năm 2020, do nhà thần học người Argentina Augusto Zampini điều hành. Nhóm tập hợp các nhân vật từ khắp nơi trên thế giới, vì thế trực thuộc giáo hoàng. Họ có trách nhiệm phản ánh chủ yếu về bốn chủ đề: phẩm giá của công việc, lợi ích chung và các vắc xin, tình đoàn kết quốc tế mới và hệ sinh thái.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch