Marathon cầu nguyện: Từ Fatima, cầu nguyện cho các tù nhân

60

Marathon cầu nguyện: Từ Fatima, cầu nguyện cho các tù nhân

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2021-05-12

Trong suốt tháng 5, Đức Phanxicô tổ chức tháng marathon cầu nguyện để chấm dứt dịch Covid-19. Chuỗi cầu nguyện này liên kết ba mươi đền thờ khác nhau trên khắp thế giới. Mỗi ngày, một đền thờ sẽ lần hạt, cầu nguyện theo một ý chỉ đặc biệt.

Hôm nay, thứ năm 13 tháng 5, marathon cầu nguyện của Đức Phanxicô dừng lại ở vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha.

Đức Mẹ Fatima, uy quyền của chuỗi Mân Côi

Đức Mẹ Fátima là tên gọi khi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với ba trẻ mục đồng Lucia, Phanxicô và Giaxinta ở một ngôi làng nhỏ ở miền trung Bồ Đào Nha, Mẹ hiện ra tất cả sáu lần trong năm 1917. Những lần hiện ra này mang thông điệp về cầu nguyện và về những ngày cuối cùng của đời sống con người mà Chúa muốn cứu con người khỏi án phạt đời đời. Trong những lần hiện ra này, Đức Mẹ thôi thúc các mục đồng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày và dâng lời cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Vì thế, lần chuỗi là lời cầu nguyện ở vương cung thánh đường Fatima kể từ khi thánh đường được thành lập. Khi suy gẫm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, chúng ta được tôi rèn trong tình yêu của Chúa, như Đức Mẹ đã làm.

Ý chỉ cầu nguyện: cầu cho các tù nhân

Đức Phanxicô xin chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các tù nhân trong ngày thứ năm, 13 tháng 5. Tháng 2 năm 2019, ngài nói với những người phụ trách một trong các nhà tù lớn nhất Rôma: “Kinh nghiệm cho thấy, với sự giúp đỡ của nhân viên nhà tù, nhà tù thực sự có thể trở thành nơi cứu chuộc, phục sinh và đổi đời. Tất cả những điều này có thể thực hiện được qua con đường đức tin, công việc và đào tạo chuyên môn, nhưng nhất là sự gần gũi với đời sống thiêng liêng và lòng trắc ẩn, như Người Samaritanô nhân hậu, người đã cúi xuống chăm sóc người anh em bị thương của mình”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Marathon cầu nguyện: Quan trọng là hiệp nhất với giáo hoàng