Marathon cầu nguyện: Đền thánh Walsingham, cầu nguyện cho những người qua đời vì Covid

82

Marathon cầu nguyện: Đền thánh Walsingham, cầu nguyện cho những người qua đời vì Covid

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2021-04-30


Tượng Đức Mẹ ở đền thánh Walsingham (Anh).

Trong suốt tháng 5, Đức Phanxicô tổ chức tháng marathon cầu nguyện để chấm dứt dịch Covid-19. Chuỗi cầu nguyện này liên kết ba mươi đền thờ khác nhau trên khắp thế giới. Mỗi ngày, một đền thờ sẽ lần hạt, cầu nguyện theo một ý chỉ đặc biệt.

Hôm nay tháng marathon cầu nguyện bắt đầu ở Đền thánh Đức Mẹ Walsingham, nước Anh.

Chiều hôm nay Đức Phanxicô khai mạc tháng cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhưng Đền thánh Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện đầu tiên là Đền thánh Đức Mẹ Walshingham, nước Anh.

Đền thánh Walsingham có từ hàng ngàn năm

Tại đây, người công giáo cũng như giáo dân anh giáo đều có chung lòng sùng kính Đức Mẹ Walshingham và cả hai đạo đều có chung một Đền thánh. Đức Mẹ đã hiện ra ở đây năm 1061. Vào thời điểm đó, lòng tôn kính Đức Mẹ rất mạnh ở Anh và sau khi Đức Mẹ hiện ra, Đền thánh đã được nhanh chóng xây dựng, đây là một trong những nơi hành hương chính trên thế giới, cùng với Rôma, lãnh địa hành hương Thánh Giacôbê Compostela và Giêrusalem. Thêm một lần nữa, năm ngoái nước Anh đã thánh hiến Đền thánh lên Đức Mẹ như “một món nợ với Đức Me.”

Cầu nguyện cho những người đã qua đời vì đại dịch

Ý chỉ cầu nguyện Đức Phanxicô dâng lên trong ngày khai mạc là cầu nguyện cho nhân loại bị tổn thương, còn ở đền thánh Đức Mẹ Walsingham thì cầu nguyện cho những người đã khuất vì Covid. Cho đến nay đã có hơn 3,1 triệu người trên thế giới đã qua đời vì đại dịch.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Cách tham gia marathon cầu nguyện xin chấm dứt đại dịch

Marathon cầu nguyện: Đền thánh Đức Mẹ ở Nigeria cầu nguyện cho những người chưa nói lời từ biệt với người thân

Ngày đầu tiên tháng “marathon cầu nguyện” để xin Chúa chấm dứt đại dịch: Đức Phanxicô chủ trì buổi cầu nguyện ở Đền thờ thánh Phêrô,  gần tượng Đức Mẹ Maria trong Nhà nguyện Gregorian và mộ Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. Các em bé tham dự buổi lần hạt. Trong hiệp thông đặc biệt với đền thờ Đức Mẹ Walsingham của Anh. Đức Phanxicô làm phép các tràng hạt sẽ được gửi đến 30 đền thờ trên thế giới tham dự “tháng marathon cầu nguyện” này với ngài.

Ngày đầu tiên tháng “marathon cầu nguyện” để xin Chúa chấm dứt đại dịch: Đức Phanxicô chủ trì buổi cầu nguyện ở Đền thờ thánh Phêrô,  gần tượng Đức Mẹ Maria trong Nhà nguyện Gregorian và mộ Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. Các em bé tham dự buổi lần hạt. Trong hiệp thông đặc biệt với đền thờ Đức Mẹ Walsingham của Anh. Đức Phanxicô làm phép các tràng hạt sẽ được gửi đến 30 đền thờ trên thế giới tham dự “tháng marathon cầu nguyện” này với ngài.