“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, đó là chủ đề của Ngày Thế giới các Ông bà

108

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, đó là chủ đề của Ngày Thế giới các Ông bà

acistampa.com, Ban biên tập, 2021-04-19

Đức Phanxicô với một người lớn tuổi. Ảnh: Daniel Ibanez CNA

Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống loan báo, ngày chúa nhật 25 tháng 7 sẽ là Ngày Thế giới đầu tiên dành cho Ông bà và người lớn tuổi. Chủ đề được Đức Phanxicô chọn là “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Với quyết định này, Đức Phanxicô muốn “bày tỏ sự gần gũi của Chúa và Giáo hội đối với cuộc sống của mỗi người lớn tuổi, nhất là trong thời điểm khó khăn của đại dịch”.

Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống nhắc lại, không chỉ con cháu và những người trẻ được mời gọi sống bên cạnh người lớn tuổi, mà cả những các ông bà lớn tuổi, các ông bà nội ngoại cũng có sứ mệnh truyền bá Phúc Âm, loan báo, cầu nguyện cho người trẻ để họ đến với đức tin.

Trong vài tuần sắp tới, Bộ sẽ cung cấp tài liệu đến các nhà thờ và tổ chức địa phương cô đơn cho việc cử hành ngày này ở cấp địa phương.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch