Các giám mục Pháp suy nghĩ lại về tương lai của các chủng viện

140

Các giám mục Pháp suy nghĩ lại về tương lai của các chủng viện

Sự trưởng thành của các ứng viên, sự thích ứng của các chủng sinh với thực tế hiện tại, thêm phụ nữ vào đội ngũ đào tạo… Sau ba năm làm việc, Nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục trong phạm vi quốc gia, Ratio nationalis, phiên bản tiếng Pháp của “chương trình” đào tạo các linh mục tương lai của Vatican được trình bày vào ngày thứ tư 24 tháng 3 trước các giám mục Pháp họp trong Đại hội khoáng đại.

la-croix.com, Malo Tresca, 2021-03-23

Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Toulon, tháng 10 năm 2020. Étienne Garnier / Presse Sports

Đây là một trong năm vấn đề lớn trong chương trình Đại hội khoáng đại mùa xuân, khai mạc ngày thứ ba, 23 tháng 3, với thời gian một ngày rưỡi dành cho sinh thái toàn diện. Sau ba năm làm việc và trao đổi giữa một ủy ban biên tập chuyên trách, các nhà đào tạo và các giám đốc chủng viện, một phần tòa giám mục và Rôma, Nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục trong phạm vi quốc gia mới, phiên bản tiếng Pháp của “chương trình” được Vatican ban hành vào tháng 12 năm 2016 nhằm đào tạo các linh mục tương lai, được trình bày ngày thứ tư, 24 tháng 3 cho các giám mục.

Văn bản, có thể được sửa đổi sau cuộc bỏ phiếu của các giám mục ngày thứ sáu 26 tháng 3, dự định giới thiệu các dự án quan trọng để chuẩn bị cho chức linh mục. Đức Giám mục Jérôme Beau, phụ trách hồ sơ giải thích: “Trong các điều mới, chủng viện sẽ đào tạo liên tục, trong suốt sứ vụ”, giám mục Beau là tổng giám mục Bourges (Cher) và chủ tịch Ủy ban Giám mục cho các sứ vụ viên linh mục và giáo dân trong sứ vụ truyền giáo (Cemoleme) của Hội đồng Giám mục Pháp (CEF).

Đánh giá tâm lý được khuyến khích ở tất cả các cấp độ

Đức Giám mục nói tiếp: “Trước đây vấn đề đánh giá tâm lý chỉ ở chu kỳ thứ nhất và thứ hai, nhưng bây giờ ở suốt bốn giai đoạn, từ năm dự bị là bắt buộc cho đến ‘tổng hợp ơn gọi’ và cuối cùng là phong chức. Giai đoạn thứ hai được đánh dấu mạnh nhất do nhu cầu trở thành các môn đệ truyền giáo”. Một diễn tiến đáng chú ý khác, việc đánh giá tâm lý của các linh mục tương lai được khuyến khích ở tất cả các cấp. Giám mục Beau giải thích: “Hiểu biết này không phải là một ngoại lệ, mà là một công cụ thực sự bao gồm trong việc đào tạo.”

Năm ngoái, một dự án đã được đưa ra trong các khóa “đào tạo nhân bản” tại chủng viện Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), do một huấn luyện viên phụ trách và được thực hiện ở mỗi giai đoạn của khóa học. Cha xứ Louis-Marie Rineau, giám đốc chủng viện từ năm 2019 giải thích: “Đó là căn bản: năm mươi năm trước, các chủng sinh đến với một hành trang, họ đã có cuộc sống được cấu trúc bởi Giáo hội, với nền văn hóa Basque và kitô giáo; ngày nay các chủng sinh đôi khi được rửa tội khi đã trưởng thành. Các hồ sơ rất khác nhau. Sự hiểu biết về bản thân căn bản hơn trong phân định.”

Linh mục Rineau nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường việc đồng hành của các linh mục trong những năm đầu tiên chức thánh và nghĩ đến “những công thức mới để khuyến khích sự gần gũi trong cuộc sống giữa các đồng hữu.”

Thêm phụ nữ vào các đội ngũ đào tạo

Được phát triển rộng rãi trong Nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục, Ratio fundamentalis, năm 2016, vị trí của phụ nữ – và cũng là vị trí của các cặp vợ chồng giáo dân – là một trong những mối quan tâm chính của văn bản tiếng Pháp. Giám mục Beau nhấn mạnh: “Tầm nhìn của phụ nữ là cần thiết trong việc phân định.” Ở Pháp, phụ nữ đã tham gia vào đội ngũ đào tạo – trong tư cách là giảng viên, trợ giảng trong các nghiên cứu, v.v., gần đây một số đã ở trong các hội đồng có trách nhiệm quyết định trong việc phong chức cho chủng sinh, như ở Issy-les-Moulineaux, Lyon, Paris, Orléans, Rennes… Một “cuộc cách mạng văn hóa” nhỏ, tuy nhiên vẫn chỉ liên quan đến một số phụ nữ được bầu.

Trong khi các chủng viện bị ảnh hưởng nặng vì con số ơn gọi giảm nhiều – năm 2019 các chủng viện ở Lille và Bordeaux đã phải đóng cửa vì không có ứng viên, vấn đề tái di dời vùng trong các cấu trúc là tối quan trọng. Linh mục Pascal Sarjas cho biết: “Chúng tôi tự hỏi về việc tái tổ chức trên quy mô nước Pháp, nhưng điều này không thuộc quyền của các chủng viện về đặc thù của từng bang. Chúng tôi cố gắng bám sát thực tế địa phương hơn”, linh mục Sarjas là giám đốc Đại Chủng viện Lorraine ở Metz, và thư ký của Hội đồng quốc gia các chủng viện.

Nhập vào vùng miền

Do đó, văn bản không thực sự giải quyết vấn đề hóc búa của một đơn vị duy trì một nơi đào tạo mở. Linh mục nhấn mạnh: “Chúng tôi đã hình dung ra một thể loại như dạng hình học biến đổi, thích ứng với cuộc sống của mọi người. Ví dụ, một tỷ lệ tối thiểu sẽ không thể áp dụng trong một cấu trúc chào đón sinh viên hoặc giáo dân khác.

Đức Giám mục Beau giải thích: “Nhưng trên tất cả là tránh đào tạo trong một khuôn khổ nhỏ, trau dồi giữa nhau nhưng không bảo vệ được tự do cho mỗi người.”

Nếu Nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục trong phạm vi quốc gia được bầu và được Rôma quyết định chấp thuận, thì nó sẽ được dịch ra và điều chỉnh về mặt sư phạm trong các quy định nội bộ của khoảng ba mươi chủng viện ở  Pháp. Theo Giám mục Beau, “đây là việc mở ra một công trình nhiều hơn là đóng cửa”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch