“Không, Tòa Thánh chưa sập tiệm!”

82

“Không, Tòa Thánh chưa sập tiệm!”

cath.ch, Carole Pirker, 2021-02-22

Ngày 19 tháng 2 năm 2021, Văn phòng tài chánh của Tòa thánh thông báo, thu nhập hàng năm của Vatican dự kiến sẽ bị ảnh hưởng thêm một lần nữa do đại dịch coronavirus. Nhưng đằng sau sự thâm hụt này, Ban Thư ký Tài chánh Tòa Thánh cho biết có những tiến bộ trong việc kiểm soát tài chánh của Vatican.

Ủy ban dự báo ngân sách năm 2021 thâm hụt gần 49 triệu âu kim và đã được Đức Phanxicô chấp thuận. Trang tin tức The Pillar của công giáo Hoa Kỳ cho biết, nếu loại trừ tiền của Quỹ Thánh Phêrô và các quỹ hạn chế khác thì thâm hụt ngân sách thực sự sẽ là khoảng 78 triệu âu kim.

Theo sự thay đổi của cải cách tài chính mới nhất của Đức Phanxicô, lần đầu tiên ngân sách này kết toán và quản lý tập trung tất cả các quỹ của Vatican, bao gồm Quỹ Thánh Phêrô, khoản thu toàn cầu hàng năm nhằm hỗ trợ các công việc của giáo hoàng.

Tháng 5 năm 2020, Linh mục Juan A. Guerrero, Dòng Tên, trưởng ban thư ký dự đoán thu nhập trong năm tài chánh sắp tới có thể sẽ giảm từ 30 đến 80%, do đại dịch làm cho các Bảo tàng Vatican bị đóng cửa và các nguồn thu nhập quan trọng khác. Tuyên bố ngày 19 tháng 2 năm 2021 của văn phòng tài chính Tòa thánh ước lượng mức giảm thu nhập năm 2020 sẽ là 21%, so với năm trước.

Trình bày và kiểm soát các chi phí tốt hơn

Trong khi hầu hết báo chí đều tập trung vào con số thâm hụt ngân sách của Vatican, thì báo cáo của Ban Thư ký Kinh tế cũng đưa ra nhiều tiến bộ trong nỗ lực của Đức Phanxicô nhằm kiểm soát chi tiêu của Vatican và làm rõ ngân sách của Tòa thánh.

Báo cáo tài chính của Tòa Thánh năm 2019 chỉ cho thấy thâm hụt 11 triệu âu kim, thấp hơn đáng kể so với mức thâm hụt 78 triệu âu kim năm 2018.

Đối với ngân sách năm 2021, Ban Thư ký đã công bố tiến bộ đáng kể trong việc hạn chế chi phí, với việc giảm 14% – 23 triệu âu kim – trong chi phí hoạt động ngoài chi phí nhân viên so với năm 2019.

Minh bạch hơn về tài chính

Đây là một bước tiến vượt bực về tính minh bạch và trách nhiệm tài chính khi Tòa thánh công bố các báo cáo ngân sách và báo cáo tài chính hàng năm, một bước mà Ban Thư ký đã lưu ý trong tuyên bố của mình và đã được “Đức Thánh Cha yêu cầu nhiều lần”.

Ngân sách thâm hụt sẽ được trang trải bởi quỹ dự trữ của Tòa thánh. Chúng ta không biết chính xác Tòa thánh có bao nhiêu tiền mặt trong quỹ dự trữ và trên thực tế, điều này thậm chí có thể không rõ ràng đối với các nhà quản lý tài chính của Vatican.

Tuy nhiên, theo lệnh của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 12 – 2020 thì dù số tiền là bao nhiêu, gần đây các khoản dự trữ này cũng đã chịu sự giám sát trực tiếp của ban Thư ký tài chính, rút khỏi sự kiểm soát của Phủ Quốc Vụ Khanh đối với Quỹ Thánh Phêrô và các quỹ và các khoản đầu tư khác.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm:Năm 2021 ngân sách Tòa Thánh thâm hụt gần 50 triệu âu kim