Các cộng đồng tôn giáo ở Irak: người Yaziđi 1-7 

52

Các cộng đồng tôn giáo ở Irak: người Yaziđi 1-7

cath.ch, Pascal Maguesyan, 2021-02-26

Yaziđi là một tôn giáo có tính cách cộng đồng (quốc gia) nghiêm ngặt. Người yaziđi khi sinh ra đã là người yaziđi, chứ không trở thành người yaziđi sau này. Yaziđi là tôn giáo đơn thần. với họ, Chúa là duy nhất, Ngài là đấng tạo dựng vũ trụ và sự sống. Chúa là ánh sáng. Ngài như mặt trời tỏa sáng trên Trái đất.

Một gia đình yaziđi Trung tâm Tâm linh Yazidi ở Lalesh, tháng 6 năm 2018 | © Pascal Maguesyan

Đó chính là lý do vì sao người yaziđi luôn cầu nguyện trước mặt trời. Về điểm này, đạo yaziđi có thể so sánh với đạo thờ thần hỏa (Zoroastria) ở Lưỡng Hà và Ba Tư. Thiên Chúa là Đấng trọn tốt, trọn lành. Vì thế người yaziđi trau dồi lòng vị tha và cầu nguyện trước tiên cho thế giới và sau đó mới cho họ. Với họ, Chúa ở trong mọi sự và mọi nơi. Đạo yaziđi thấm nhập cơ thể và tâm trí với toàn thể Tạo dựng: vũ trụ, con người, động vật, thực vật và khoáng chất. Đạo yaziđi tin vào sự phán xét của các linh hồn và Sự phán xét cuối cùng. Tuy nhiên, đạo yaziđi khác với kitô giáo vì họ tin vào thuyết luân hồi.

Thường thường họ là người Kurd không theo đạo hồi, thường bị cho là bị quỷ hóa do sự tôn thờ của họ, người yaziđi là một cộng đồng khó ước lượng được số người theo đạo. Trước năm 2003, thủ đô Baghdad chỉ có vài ngàn nhưng sự thật có thể họ có cả vài trăm ngàn người!

Các điều kiện để họ bị diệt chủng là đã hội đủ trước khi các chiến binh cực đoan ISIS thảm sát và bắt cóc họ vào tháng 8 năm 2014 tại vùng núi Sinjar của bang Ninivê. Dù lực lượng Irak và các nhóm kháng chiến liên minh đã chiếm lại được Sinjar vào tháng 11 năm 2015, phần lớn trong số 500.000 đến 600.000 người yaziđi ở Irak vẫn còn bị di cư.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm:Mở một tương lai cho các nạn nhân người yaziđi của ISIS ở Irak

Các cộng đồng tôn giáo ở Irak: người Do thái 2-7

Các cộng đồng tôn giáo ở Iraq: người Assyria 3-7

Các cộng đồng tôn giáo ở Iraq: người Can-đê 4-7

Dưới sự khủng bố tàn bạo của bạo lực ISIS, người yaziđi đã phải từ bỏ làng mạc nhà cửa để ra đi sống cuộc đời tha hương.