Cảnh báo chống lại việc “quân sự hóa bí tích Thánh Thể”

112
Cảnh báo chống lại việc “quân sự hóa bí tích Thánh Thể”
cath.ch, Maurice Page, 2021-02-05
Ngày 1 tháng 2, Đức Giám mục Robert W. McElroy, giáo phận San Diego, California lên tiếng cảnh báo chống lại việc ‘quân sự hóa bí tích Thánh Thể’ như phương tiện đưa những quan chức công giáo được bầu, bao gồm cả tổng thống Joe Biden tham gia vào lập trường của Giáo hội về việc phá thai.
Đức Tổng Giám mục McElroy cho rằng: “Tôi thấy việc không cho tổng thống hoặc các nhà lãnh đạo chính trị khác rước lễ vì quan điểm chính trị công khai của họ, có thể được hiểu trong xã hội chúng ta, không có điều gì khác ngoài việc quân sự hóa bí tích và có xu hướng chỉ muốn giáo dân phục tùng bằng áp lực, chứ không thuyết phục mọi người lập luận, đối thoại và tìm lý lẽ”.
Theo Giám mục giáo phận San Diego, thái độ này sẽ có tác động phá hoại trong việc làm cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trông có vẻ đảng phái. Chúng ta không thể giảm thiểu khái niệm lợi ích chung vào chỉ một vấn đề này, cũng như không thể xác định “tính công giáo” của một đại diện được bầu chỉ duy nhất về điểm này.
Đức Giám mục McElroy đã phát biểu trên diễn đàn trực tuyến có chủ đề “Làm thế nào để thúc đẩy các nguyên tắc công giáo trong một Giáo hội và Quốc gia bị chia rẽ”, được tổ chức Sáng kiến Georgetown về Tư tưởng Xã hội Công giáo và Đời sống Cộng đồng tài trợ.
Ông John Carr, đồng sáng lập tổ chức Sáng kiến Georgetown cho biết: “Chúng ta nên cố gắng thuyết phục người khác cùng tham gia với chúng ta, chứ không chỉ lên án họ. Chúng ta cần dành nhiều thì giờ hơn để nói về những điều nhân văn của thai nhi hơn là liệu Joe Biden có được rước lễ hay không”. Theo ông, từ chối không cho rước lễ không những không phù hợp, mà còn tạo một tiếng xấu phản tác dụng.
Diễn đàn thu hút “khoảng 4.900 người trực tuyến, đây là lần thứ nhì diễn đàn được tổ chức kể từ khi có đại dịch coronavirus.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch