Tân hồng y Tomasi: hiến mình phục vụ cho  người sống bên lề xã hội

68

Tân hồng y Tomasi: hiến mình phục vụ cho  người sống bên lề xã hội

vaticannews.va, 2020-11-29

Tân hồng y Silvano Maria Tomasi trong công nghị ngày 28 tháng 11 với Đức Phanxicô

Trong số các hồng y được Đức Phanxicô phong ngày thứ bảy 28 tháng 11, có hồng y Silvano Maria Tomasi, đại biểu đặc biệt của Dòng Malta. Cựu quan sát viên của Tòa thánh ở Geneva, gần Liên Hiệp Quốc, ngài tâm sự sau khi nhận chiếc mũ đỏ được Đức Phanxicô trao.

Đơn sơ và phục vụ” : hai chữ Đức Phanxicô nói được tân hồng y Tomasi ghi nhớ trong cuối tuần đặc biệt này khi nhận các phù hiệu hồng y của Giáo hội công giáo. Đó là các khái niệm chủ yếu nhất trong bối cảnh hiện nay. Ngài nói: “Đức Phanxicô nhận thức rõ những khó khăn do đại dịch Covid gây ra. Đây là dịp để chúng ta không đánh mất hy vọng rằng cuộc sống trong cộng đồng có thể tiếp tục nhờ sự đoàn kết của tất cả mọi người.”

Tân hồng y Tomasi là thành viên của Dòng Truyền giáo Thánh Charles, ngài cho rằng sở dĩ mình được chọn làm hồng y, là vì Đức Phanxicô muốn “khuyến khích việc tông đồ của Dòng trong việc phục vụ người di cư, người tị nạn và tất cả những người đang sống bên lề xã hội như các ngư dân, các công nhân làm việc trên đường biển. Đức Phanxicô cũng công nhận giá trị của việc phục vụ ngoại giao đa phương để làm chứng cho các giá trị kitô giáo một cách có hiệu lực trong các tổ chức quốc tế”.

Một hồng y đoàn thích ứng với các ưu tiên của Giáo hội

Tân hồng y Tomasi không phải là người duy nhất gắn bó với cái mà Đức Phanxicô gọi là vùng ngoại vi. Những lựa chọn được đưa ra trong công nghị này là bằng chứng về sự quan tâm thường xuyên của ngài đối với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Tân hồng y Dòng Malta nhận thức rõ điều này: “Hồng y đoàn là biểu tượng cho những ưu tiên của Giáo hội trong thế giới ngày nay”.

Tân hồng y Tomasi nhận thấy các tân hồng y có một kinh nghiệm “khá đặc biệt, không phải kinh nghiệm truyền thống”. Vì thế “hồng y đoàn thể hiện một cách rõ ràng các các ưu tiên và quyết tâm tạo một thế giới hội nhập của Đức Phanxicô, trong đó toàn cầu hóa không phải là cơ hội để gạt một số người ra ngoài lề xã hội nhưng là để đoàn kết và thúc đẩy hòa bình và sự hợp tác của các nước để tìm ra giải pháp cho tất cả vấn đề hiện nay”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tân hồng y Semeraro: trung thành tận tụy với Đức Phanxicô 

 Các tân hồng y đến thăm Đức Bênêđictô XVI