Trái tim chúng ta luôn tìm một niềm vui sâu đậm

137
Trái tim chúng ta luôn tìm một niềm vui sâu đậm
Trên trang Facebook Pape François, ngày 25-8-2020
“Vượt lên các thỏa mãn ngay lập tức và phù du, trái tim chúng ta luôn tìm một niềm vui sâu đậm, hoàn hảo và lâu dài có thể mang lại ‘hương vị’ cho cuộc sống. Và điều này đặc biệt đúng cho các con, vì tuổi trẻ là giai đoạn khám phá không ngừng cuộc sống, thế giới, khám phá người khác và khám phá chính mình. Đó là giai đoạn hướng đến tương lai, nơi các khát khao lớn lao về hạnh phúc, tình bạn, về chia sẻ, về sự thật được thể hiện và trong đó các con được thúc đẩy bởi lý tưởng và các con thiết lập các dự án.
Làm thế nào để các con có thể phân biệt niềm vui lâu dài thực sự với niềm vui tức thời và phỉnh lừa? Làm thế nào các con có thể tìm thấy niềm vui đích thực trong cuộc sống, niềm vui kéo dài và không rời các con, ngay cả trong những lúc khó khăn?…”
Đức Bênêđictô XVI