Một biện pháp lành mạnh: Bài giảng cần ngắn lại trong thời gian đại dịch

230

Một biện pháp lành mạnh: Bài giảng cần ngắn lại trong thời gian đại dịch

la-croix.com, Xavier Le Normand, 2020-08-19

Tại Mỹ, bài giảng được giảng ngắn lại để ngừa coronavirus

Cuối tháng 7, giáo phận Santa Fe đã báo cho các linh mục trong giáo phận biết họ có thể mất quyền giảng nếu bài giảng của họ quá năm phút. Biện pháp này được Tòa Giám mục đưa ra nhằm giảm thời gian thánh lễ, tránh cho nhà thờ thành ổ dịch lây lan coronavirus. Đây là mục tiêu Đức Tổng Giám mục John Wester, giáo phận Santa Fe, thủ phủ bang New Mexico (Hoa Kỳ) đưa ra cho các linh mục trong giáo phận của ngài. Được phép dâng thánh lễ trở lại kể từ ngày 16 tháng 5, nhưng các thánh lễ trong giáo phận không được kéo dài quá 30 đến 40 phút.

Nhằm giảm thời gian thánh lễ, các linh mục được yêu cầu hạn chế bài giảng của mình vào những điểm thật cần thiết. Vì thế các chỉ thị đưa ra vào giữa tháng 5 đòi hỏi các bài giảng của linh mục “phải thật ngắn, tối đa là ba hoặc bốn phút” Nhưng theo hãng tin công giáo CNA đưa tin vào ngày thứ hai 18 tháng 8, có vẻ như tiêu chuẩn này đã không được một số linh mục tôn trọng, họ giảng quá thời gian quy định.

Trong một bản ghi chú được gởi ngày 31 tháng 7, Linh mục Glennon Jones, Tổng Đại diện giáo phận Santa Fe lo ngại “trước các báo cáo nhận được về việc các bài giảng vượt quá quy định của Toà Tổng Giám mục đưa ra.” Linh mục Tổng Đại diện lên tiếng: “Điều này không những làm tăng thời gian tiếp xúc giữa các giáo dân với coronavirus, nhưng còn làm cho nhiều giáo dân thất vọng, đến mức một số giáo dân không tham dự thánh lễ cũng chỉ vì vậy.”

“Nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của đại dịch”

Và để chống lại khuynh hướng này, giáo phận đã sẵn sàng dùng các biện pháp mạnh. Linh mục Jones cảnh báo: “Nếu các bài giảng vẫn tiếp tục dài, Đức Giám mục John Wester sẽ có các biện pháp nghiêm khắc hơn, có thể đưa đến việc ngưng linh mục đương sự giảng”.

Theo một phát ngôn viên của giáo phận Santa Fe được hãng tin CNA liên hệ, “các giáo dân cũng đã được thông báo về các nghi thức của giáo phận và họ bày tỏ mối quan tâm của mình. Vì vậy, các linh mục được yêu cầu tôn trọng quy định, chỉ giảng bài giảng ngắn từ 3 đến 5 phút trong thời điểm nguy hiểm này.” Người phát ngôn viên nhấn mạnh: “Ý tưởng trong bản ghi nhận của Đức Giám mục Glenn Jones là nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của đại dịch, mối quan tâm lớn của ngài đối với đời sống con người, sức khỏe và sự an toàn của giáo dân”.

Một “tổng hợp ngắn gọn và rõ ràng”

Theo Bộ Giáo luật, bài giảng “là một phần của chính phụng vụ” và “có một vị trí nổi bật” trong số các hình thức rao giảng. Thông thường bài giảng được “các linh mục và phó tế giảng và chỉ được bỏ qua khi có một lý do nghiêm trọng.”

Đức Phanxicô đã nhấn mạnh: “Bài giảng có một giá trị đặc biệt xuất phát từ bối cảnh Thánh Thể, vượt ra ngoài tất cả phạm vi giáo lý vì đây là thời điểm đối thoại cao nhất giữa Thiên Chúa và dân Người trước khi hiệp thông bí tích” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Evangelii gaudium (2013).

Tuy nhiên ngài lưu ý bài giảng “không nên quá dài, nên ngắn gọn và tránh làm cho bài giảng thành bài diễn văn hay một bài trong khóa học”. Năm 2015, tính thiết yếu này được nhắc lại trong Hướng dẫn về bài giảng do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích xuất bản. Năm 2018, Đức Phanxicô nhắc lại một lần nữa, bài giảng phải là một “bài tổng hợp ngắn gọn và rõ ràng” về các bài đọc trong ngày và không được quá mười phút.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch