Đức Phanxicô khuyến khích một nữ tu chăm sóc người chuyển giới

88

Đức Phanxicô khuyến khích một nữ tu chăm sóc người chuyển giới

cath.ch, 2020-08-18

Ngày 18 tháng 8, nhật báo Ý Faro di Roma loan tin, Đức Phanxicô cám ơn nữ tu Mónica Astorga, Bề trên Tu viện Cát Minh ở Neuquén, Argentina vì các việc làm của sơ cho người chuyển giới. Ngài viết trong thư: “Monica thân mến (…) Chúa sẽ trả ơn bội hậu cho con.”

Từ 14 năm nay, nữ tu Mónica Astorga tận tâm lo cho người chuyển giới. Sơ giúp họ thoát khỏi nạn ma túy và mại dâm, giúp họ tìm việc làm. Tuần trước, sơ viết thư báo tin cho Đức Phanxicô biết sơ vừa khánh thành một trung tâm mới để có thể giúp cho hàng chục người có hoàn cảnh rất mong manh. Cơ sở xây cất được nhờ đất của thành phố Neuquén tặng.

Trả lời thư của sơ, Đức Phanxicô không tiếc lời khen: “Monica thân mến, […] Chúa, người chưa vào chủng viện, chưa học thần học sẽ trả công bội hậu cho sơ. Cha cầu nguyện cho con và các sơ của con, con đừng quên cầu nguyện cho cha. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho con và xin Đức Trinh Nữ che chở con.”

Một tình bạn lâu dài

Sơ Monica được biết đến trong các công việc tông đồ của sơ ở Argentina, từ nhiều năm nay sơ trao đổi công việc của mình với Đức Phanxicô. Trong một bức thư trước, Đức Phanxicô đã viết cho sơ: “Vào thời Chúa Giêsu, người phung cùi cũng bị ruồng bỏ như vậy.” Ngài an ủi sơ khi trong công việc của mình, sơ nhận các tin nhắn khó chịu để ngăn công việc của sơ. Đức Phanxicô lặp lại: “Con đừng quên cầu nguyện và hãy tiếp tục, cha đồng hành cùng con.”

Tình bạn này giữa Đức Phanxicô và nữ tu Monica đã có từ năm 2009, khi ngài còn là  Tổng Giám mục của Buenos Aires, ngài đã khuyến khích sơ: “Con đừng bỏ công việc ngoại biên mà Chúa đã giao cho con, bất cứ con cần gì, con có thể tin tưởng ở cha.” Nữ tu xác nhận: “Ngài chưa bao giờ phản đối việc tôi làm.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch