Đức Phanxicô bổ nhiệm sáu phụ nữ vào các vị trí quan trọng

179

Đức Phanxicô bổ nhiệm sáu phụ nữ vào các vị trí quan trọng

levif.be, 2020-08-06

Đây là lần đầu tiên phụ nữ ở cơ quan tài chính của Vatican.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm sáu phụ nữ và một ông vào ban quản trị Hội đồng Kinh tế. Đây là lần đầu tiên phụ nữ được bổ nhiệm vào cơ quan tài chính của Vatican, cơ quan được thành lập từ tháng 2 năm 2014, có nhiệm vụ quản lý tài chính của 20 ban bộ và chứng thực các số liệu cho các ngân sách khác nhau. Cấu trúc được thiết kế để đơn giản hóa trong việc quyết định và kiểm soát mà cho đến bây giờ thường rất rời rạc và quan liêu.

Một người đàn ông

Các thành viên mới là bà Charlotte Kreuter-Kirchhof, giáo sư người Đức ở Đại học Heinrich-Heine, Düsseldorf, bà Marija Kolak, chuyên gia tài chánh từ Berliner Volksbank và cũng là chủ tịch của Hiệp hội Ngân hàng và Tín dụng đại chúng Đức, bà Maria Concepcion Osacar Garaicoechea, chuyên gia Công ty đầu tư Tây Ban Nha, bà Eva Castillo Sanz, luật sư người Tây Ban Nha, bà Ruth Mary Kelly chính trị gia Đảng Lao động Anh và là cựu Bộ trưởng Giáo dục, bà Lesile Jane Ferrar, cựu thủ quỹ của Hoàng tử Charles. Người đàn ông duy nhất trong các bổ nhiệm này là nhà kinh tế học người Ý, Alberto Minali cũng tham gia vào Hội đồng quản trị.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch