Chủng sinh Simon Fornier de Violet: Tình phụ tử trong tâm hồn

50

Chủng sinh Simon Fornier de Violet: Tình phụ tử trong tâm hồn

paris.catholique.fr, Isabelle Demangeat, 2020-06-11

Chủng sinh Simon Fornier de Violet sinh ngày 19 tháng 8 – 1986 tại Paris, sẽ được Đức Tổng Giám mục giáo phận Paris Michel Aupetit phong chức vào ngày thứ bảy 27 tháng 6 lúc 9h30 tại nhà thờ St-Sulpice, Paris và sẽ cử hành thánh lễ mở tay ngày 28 tháng 6 tại nhà thờ St-Médard lúc 11h30, quận 5.

Câu khẩu hiệu linh mục: “Thực tại là thân thể Đức Ki-tô.(Cl 2, 17)

Simon 33 tuổi là người anh trai thứ hai trong ba anh em sinh ba. Simon còn một người anh cả. Anh tốt nghiệp trường thương mại Paris. Năm 18 tuổi anh nhận ơn gọi ở trạm xe điện ngầm Saint-Lazare. Mấy năm phục vụ ở bàn thờ nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris đã giúp anh chín muồi ơn gọi này. Tám năm sau, sau kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và sau thời gian khô héo thiêng liêng, anh lại nghe tiếng gọi và quyết định vào năm chuẩn bị ở Học viện Thánh Âugutinô. Anh được đào tạo ở chủng viện Paris và phục vụ ở các giáo xứ Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles (quận 13) và Saint-Médard (quận 5).

Hai sự kiện này, thầy Simon giữ riêng cho mình. Anh được nuôi dạy trong một gia đình truyền thống công giáo nhưng “đôi khi gia đình hơi có tính cách xã hội đối với đức tin”. Sau giai đoạn xe điện ngầm, anh được một linh mục tháp tùng thiêng liêng. Khi phân định với linh mục, anh tiếp xúc gần với tổ chức Ơn gọi năm 2008.

Kinh nghiệm này chưa đi đến chỗ kết thúc. Anh tiếp tục học cao học tài chánh ở trường thương mại, sau đó anh vào tổ chức Thiện nguyện quốc tế ở Hà Lan, anh làm công việc phân tích về tài chánh. Ở đây, anh xa mọi sinh hoạt tôn giáo, năm 2013 anh về lại Pháp. Khi anh đang làm việc ở bộ Quốc phòng, anh nhận tin nhắn báo Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm. Một vài tuần sau anh có cảm nhận như lần ở bến xe điện ngầm. “Như thử trong năm giây, các năm này bay biến mất.” Tháng chín Simon đồng ý. Anh vào Học viện Thánh Augutinô. Sau đó là bảy năm đào tạo ở chủng viện Paris. Anh giúp trong các cơ quan tuyên úy. Bên cạnh các bạn trẻ, thêm một lần nữa anh có “cảm nhận một tình phụ tử”, anh học được “ơn nhưng không”, ơn mình không đi tìm kết quả những gì mình làm. Sau đó anh về giáo xứ St-Esprit. “Tôi cố gắng phục vụ giáo dân, giúp họ trên con đường thiêng liêng. Ở với họ mà vẫn giữ bản chất con người mình.”

Như một người cha. Và như tất cả người cha, Simon có một hộp bí mật: hộp sở thích và tài năng vẽ.”

Giáo phận Paris làm tuần cửu nhật cầu nguyện cho các chủng sinh từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 6. Ngày thứ hai 22 tháng 6 là ngày cầu nguyện cho chủng sinh Simon Fornier de Violet, cùng hiệp thông với giáo xứ Sain Médard, quận 5.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Chủng sinh Stéphane de Spéville: Tông đồ của sự sống 

Chủng sinh Sébastien Sorgues: Linh mục, “không nói cho lấy có”

Chủng sinh Guillaume Radenac: Các cánh cửa mở ra với thế giới

Tiếng nói của chúng ta quan trọng vì nó đi ngược dòng

Phong chức thánh: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2, 20).