125 linh mục được phong chức ở Pháp năm 2020

399

125 linh mục được phong chức ở Pháp năm 2020

cath.ch, Jacques Berset, 2020-06-22

Năm 2020 nước Pháp có 125 linh mục được thụ phong. Hàng năm hầu hết các lễ phong chức đều được cử hành gần ngày lễ các Thánh Phêrô, Phaolô 29 tháng 6.

Trong năm 2020, 99 linh mục các giáo phận được chịu chức (82 thuộc giáo phận, 17 từ các cộng đoàn) và 21 linh mục các dòng, 5 linh mục theo nghi thức đặc biệt la mã, cụ thể là nghi thức Tridentin được hầu hết Giáo hội la-tinh cử hành cho đến khi cải cách phụng vụ do Đức Phaolô VI thực hiện vào cuối những năm 1960 trong bối cảnh Công đồng Vatican II.

Hội đồng Giám mục Pháp nhắc lại, lễ chịu chức là một sự kiện quan trọng trong đời sống Giáo hội địa phương, thường được tổ chức vào ngày chúa nhật tại nhà thờ chính tòa với sự hiện diện đông đảo giáo dân nhất có thể.

Qua lễ phong chức, tân linh mục nhận bí tích chức thánh, mang “hình ảnh Chúa Kitô Linh mục để hành động trong con người của Chúa Kitô Là Đầu.” Đây là dấu ấn vĩnh viễn, cũng như bí tích rửa tội và thêm sức.

Được gọi để phục vụ Chúa, các linh mục tạo thành “linh mục đoàn”: cộng đoàn các linh mục trong giáo phận hiệp nhất với giám mục của mình.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch