Năm 2020 Đức Phanxicô sẽ không có chuyến đi nước ngoài nào

75

Năm 2020 Đức Phanxicô sẽ không có chuyến đi nước ngoài nào

fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2020-06-19

Ngày 22 tháng 7 năm 2013, Đức Phanxicô đi chuyến bay đầu tiên ra nước ngoài nhân Ngày Thế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Ba Tây.

Ngày thứ năm 18 tháng 6, Tòa Thánh loan báo năm 2020 Đức Phanxicô sẽ không có chuyến đi nào ngoài nước Ý. Đây là lần đầu tiên với Đức Phanxicô, từ đầu triều giáo hoàng, ngài đã có nhiều chuyến tông du mục vụ. Quyết định này do tình hình đại dịch Covid-19 sẽ có thể tạo nguy cơ quan trọng cho sức khỏe của ngài.

Trước đại dịch ảnh hưởng đến nước Ý và toàn thế giới, lịch di chuyển của Đức Phanxicô đã ít hơn các năm trước, chỉ có một chuyến đi chính thức đến Malte dự trù vào cuối tháng 5 – 2020. Năm 2019 ngài đã đi mười một nước khác nhau trong bảy lần ra khỏi nước Ý.

Đức Giáo hoàng đã chính thức được mời đến Irak, Chypre, Indonesia và Montenegro. Ngài cũng đã nhiều lần mong muốn đến Nam Xu-đăng, đặc biệt vào ngày 10 tháng 11 – 2019, sau giờ Kinh Truyền Tin, ngài cho biết cuối cùng các điều kiện không hội đủ để đáp ứng cho chuyến đi này.

Trong cuộc gặp với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin, ông Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp đã mời Đức Phanxicô tham gia Diễn đàn Hòa bình sẽ tổ chức tại Paris từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 – 2020 sắp tới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch