Đức Phanxicô lo lắng cho tình mẫu tử bị sỉ nhục

96
Đức Phanxicô lo lắng cho tình mẫu tử bị sỉ nhục
cath.ch, 2020-05-26
Ngày 25 tháng 5, trong một bức thư Đức Phanxicô gởi nhà báo Nina Fabrizio, báo ANSA tiếng Ý, ngài viết: “Ngày nay tình mẫu tử đã bị sỉ nhục vì sự tăng trưởng duy nhất mà thế giới để ý đến là tăng trưởng kinh tế.” Đức Phanxicô viết bức thư này để cám ơn nữ ký giả Fabrizio đã gởi cho ngài quyển sách của bà “Đức Phanxicô, giáo hoàng của các phụ nữ” (Francesco, il papa delle donne) được phát hành vào tháng 2 – 2020, quyển sách này ghi lại các bài diễn văn của ngài liên hệ đến các vấn đề mà người phụ nữ có thể gặp: từ giết hại phụ nữ đến phá thai.
Khi gởi cho Đức Phanxicô quyển sách, bà Nina Fabrizio cũng gởi đến ngài biên bản các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề phụ nữ mang thai trong thời đại dịch. Đức Phanxicô cám ơn bà về sự đóng góp này, giúp cho ngài hiểu rõ hơn về tình huống này.
Đức Phanxicô công kích: “Ngày nay tình mẫu tử đã bị sỉ nhục vì sự tăng trưởng duy nhất mà thế giới để ý đến là tăng trưởng kinh tế.” Có những phụ nữ liều tính mạng trong các “cuộc ra đi bắt buộc” để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái và họ bị cho là “những người thặng dư” bởi những người “no bụng”, quả tim của những người này là quả tim “trống”.
Ngài nhắc lại, ngài luôn cầu nguyện cho các bà mẹ gia đình. Thế giới mà con cái chúng ta sống sẽ khác thế giới hiện nay, sẽ là “một thế giới mà Thiên Chúa rất yêu mến”.
Marta An Nguyễn dịch