Đức Giám mục Souchu: “Tôi khuyến khích các linh mục dâng lễ trong các gia đình”

64

Đức Giám mục Souchu: “Tôi khuyến khích các linh mục dâng lễ trong các gia đình”

famillechretienne.fr, Hugues Lefèvre, 2020-05-15

Đức Giám mục Nicolas Souchu, giáo phận Aire và Dax gởi thư cho các linh mục giáo phận của ngài, ngài khuyến khích các linh mục bắt đầu lại các sinh hoạt mục vụ bị ngưng vì cách ly. Vì thánh lễ công vẫn còn bị cấm cho đến cuối tháng, ngài mời gọi các linh mục đến các gia đình làm lễ nhưng tôn trọng giới hạn quy định tụ họp mười người như luật pháp cho phép.

Vì sao cha khuyên các linh mục trong giáo phận của cha đến nhà giáo dân dâng lễ?

Cuộc sống của Giáo hội phải tiếp tục đường đi của mình. Chúng tôi không có quyền cử hành thánh lễ đại chúng ở nhà thờ. Nhưng luật pháp cho phép mọi người gặp nhau ít hơn mười người. Như thế các nhóm mục vụ, các cuộc họp giáo xứ có thể tiếp tục sinh hoạt, lớp giáo lý và sinh hoạt tuyên úy cũng vậy với điều kiện là được sự đồng ý của cha mẹ. Mặt khác tôi cũng xin các linh mục có sáng kiến để có các sinh hoạt trong nhà thờ dù chưa có thánh lễ, ngoại trừ các tang lễ có dưới 20 người tham dự. Cũng có thể tổ chức xưng tội thường xuyên và chầu Thánh Thể. Dĩ nhiên tất cả phải tôn trọng quy tắc vệ sinh đã được ấn định.

Lời kêu gọi cử hành thánh lễ trong các gia đình cũng theo sự hợp lý trong tổng thể này. Đó là một cách thể hiện, chúng tôi muốn tiếp tục có các hoạt động giáo hội trong khuôn khổ đang được đề xuất cho chúng tôi.

Bây giờ các linh mục được dâng thánh lễ trong các gia đình được chưa?

Được. Trong một giáo xứ của giáo phận, linh mục giáo xứ nói với giáo dân của mình: “Anh chị em mời tôi đến dâng thánh lễ nhưng cũng xin cho tôi được ăn trưa hay ăn tối”. Đây là một cha xứ mới chưa biết giáo xứ của mình. Vì thế đây là dịp rất tốt để cha làm quen với các gia đình. Ở một giáo xứ khác, một nhóm sinh hoạt trong giáo xứ đã lên chương trình làm việc. Một thành viên của nhóm sẽ có mặt trong thánh lễ tổ chức tại gia đình của khu phố.

Lời kêu gọi này là lời mời dâng thánh lễ trong gia đình. Các linh mục lớn tuổi trên 70 thì không thích đến các gia đình. Họ chờ được phép dâng thánh lễ trong nhà thờ với giáo dân.

Chúng ta trả lời như thế nào với những người thấy sáng kiến này không được thận trọng cho lắm?

Tôi đã nói với cô làm việc trong giáo phận, sẽ dễ áp dụng các giãn cách xã hội trong nhà thờ có mười người hơn là trong một ngôi nhà. Cô trả lời: “Luật pháp là luật pháp.”

Cha có xin phép chính quyền để các linh mục đi đến các gia đình cử hành thánh lễ không?

Điều này được thực hiện trong khuôn khổ riêng tư nên không liên quan đến chính quyền khi chúng ta tôn trọng luật lệ.

Vì sao Bí tích Thánh Thể lại trở nên quan trọng sau nhiều tuần thiếu thốn?

Các Kitô hữu tiên khởi đã nói: “Chúng ta không thể sống mà không có Bí tích Thánh Thể”.

Công đồng Vatican II nhắc lại, Bí tích Thánh Thể là nguồn gốc và là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Vào cuối thánh lễ, sau khi rước lễ và được nuôi dưỡng, linh mục ban bình an của Chúa Kitô cho giáo dân. Tất cả các khía cạnh của đời sống kitô hữu bắt nguồn từ Bí tích Thánh Thể, chăm lo đến những người nghèo nhất, nhỏ nhất.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: “Tôi đã ban bí tích cho người bệnh trong các  đơn vị Covid”