Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, cho rằng nhờ có nhiều ơn gọi, Giáo Hội Việt Nam có thể vượt qua các thử thách

368

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, cho rằng nhờ có nhiều ơn gọi, Giáo Hội Việt Nam có thể vượt qua các thử thách

missionsetrangeres.com, 2020-05-07

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022, được Đức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh ngày 22 tháng 12 năm 2018 và nhận tòa ngày 12 tháng 2 năm 2019.

Nhân Ngày Thế Giới Ơn Thiên Triệu năm nay vào Chúa nhật 3 tháng 5, Đức cha Nguyễn Hữu Long đã xin giới trẻ công giáo đáp lại lời mời gọi của Chúa với “tất cả tự do, đức tin và lòng quảng đại.”

Theo ngài, Giáo hội Việt Nam, nhờ dồi dào ơn gọi, có thể đáp ứng việc loan báo Tin Mừng, vượt lên mọi thử thách và hướng về tương lai, theo gương các Thánh tử đạo và các nhà truyền giáo.

Ngài nói với các bạn trẻ: “Các bạn có thể chọn đời sống tu trì hay hôn nhân, đáp lại lời mời gọi của Chúa, với tự do, đức tin và sự dấn thân trung thực của chúng ta. Mọi ơn gọi đều cao quý, miễn chúng ta phân định đúng ơn gọi của mình”. Ngài nhấn mạnh: “Nét đẹp của các linh mục và tu sĩ là ở chỗ họ không sống cho mình mà cho Chúa và cho tha nhân (x. Rm 14, 7-9), đồng thời, tôn vinh Chúa và mưu cầu ơn cứu rỗi cho người khác.”

Theo nhiều nghiên cứu, ơn gọi linh mục và tu sĩ vẫn còn dồi dào ở Việt Nam. Điều đó chắc chắn không do tự phát, nhưng là kết quả của một số yếu tố thuận lợi như bầu khí trong gia đình, giữa bạn bè và ngoài xã hội.

 5.000 linh mục, 5.000 chủng sinh và 33.000 tu sĩ nam nữ

Cổ võ ơn gọi là một trong những điều Giáo hội quan tâm nhất; nhưng với số lượng ơn gọi nhiều như thế thì càng cần tập chú hơn vào phẩm chất đào tạo. Noi gương các Thánh Tử đạo Việt Nam đi trước, nhiều người công giáo gặp khó khăn và đã chết vì đức tin. Ơn gọi dồi dào và dấu chân của các nhà truyền giáo có thể thấy rõ ở mọi nơi trên đất nước. Giáo trình Hội nhập Văn hóa Công giáo Việt Nam cho biết năm 2019 tại Việt Nam có khoảng 7.000.000 tín hữu, chiếm gần 7% dân số, với 5.000 linh mục và hơn 5.000 chủng sinh. Theo thống kê của Ủy ban Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thì đầu năm 2019, Giáo hội tại đây có 307 dòng tu và tu hội với 33.087 thành viên gồm 28.099 nữ tu, 4.988 nam tu và 1.670 tu sĩ linh mục. Số linh mục tu sĩ được gửi ra nước ngoài khá đông. Nhiều linh mục Việt Nam cho biết “Giáo hội Công giáo Việt Nam gởi ơn gọi đi các nước”, đặc biệt Hoa Kỳ, nơi có 950 linh mục Việt Nam, trong số này có khoảng 100 linh mục thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, còn các Dòng khác như Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Ngôi Lời, Dòng Tên hay Dòng Đa Minh… Cũng có một vài giám mục gốc Việt ở nước ngoài như đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long ở Úc, Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu ở Canada, Tôma Nguyễn Thái Thành ở Mỹ và Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, nguyên Sứ thần Tòa Thánh ở Sri Lanka. Đức cha Long cho biết: “Một trong những trở ngại đối với các linh mục và tu sĩ Việt Nam được gửi ra nước ngoài là ngôn ngữ. Nhưng họ đều vượt qua thử thách đầu tiên này.” Theo ngài, “Để canh tân việc loan báo Tin Mừng, Đức thánh cha Phanxicô đã viết trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng rằng cần nhìn về tương lai. Chúng tôi phải suy nghĩ những gì có thể làm, lãnh vực nào có thể phát triển và cách thức để thích nghi việc loan báo Tin Mừng cho thời đại hiện nay.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch