Trong chuồng heo bò, trong tiệm bánh, linh mục dâng lễ cho giáo dân bị cách ly

715

Trong chuồng heo bò, trong tiệm bánh, linh mục dâng lễ cho giáo dân bị cách ly

fr.aleteia.org, Timothée Dhellemmes, 2020-04-02

Từ ngày 15 tháng 3, linh mục Geoffroy de La Tousche, 48 tuổi, giáo phận Rouen, nước Pháp dâng thánh lễ xoay vòng ở những nơi không ai ngờ đến! Một cách riêng của cha để “đến với giáo dân nơi họ ở.”

Từ khi nước Pháp bị phong tỏa, câu cha Geoffroy de La Tousche lặp đi lặp lại là: “Tiếp tục công việc hữu hình của Chúa Kitô.”

Để thực hiện, một ý tưởng đến trong đầu cha: mỗi ngày dâng thánh lễ ở một nơi bình thường rất náo động nhưng vẫn giữ luật y tế. Trong 15 ngày linh mục dâng lễ một mình ở chuồng bò, ở phòng đánh box hoặc ở tiệm ăn… Cha nói với báo Aleteia: “Mỗi lần như vậy giáo dân rất xúc động. Họ thích tôi ban phép lành và cầu nguyện cho họ.” 

“Một cách mới để thực hiện sứ vụ”

Một người có tiệm bánh ở thành phố Rouen đã mời cha dâng thánh lễ lúc 4h15 sáng, nếu không thay đổi thói quen của cha, nhưng cha vui trước sáng kiến này: “Như thế tôi có dịp làm mới công việc mục vụ của tôi, và cho tôi một cách mới để thực hiện sứ vụ ở thành phố. Khi dâng thánh lễ trong những nơi biểu tượng này, chúng ta cảm nhận sự hiện diện thường xuyên của Chúa Kitô trong đời sống chúng ta và trong thế giới.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Video dâng thánh lễ của cha Geoffroy de La Tousche ở chuồng bò:

Xin đọc thêm: Ở Napoli nước Ý, thánh lễ được dâng trên ban công và Facebook và được truyền đi trựctiếp

Linh mục Ý dâng lễ với các giáo dân của mình