Thư mục vụ của Giám mục giáo phận Montréal: Chăm sóc cơ thể, trái tim và tâm hồn

181

Thư mục vụ của Giám mục giáo phận Montréal: Chăm sóc cơ thể, trái tim và tâm hồn

Thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục Christian Lépine liên quan đến các chỉ thị về vi-rút Covid-19.

diocesemontreal.org, 2020-03-13

Giáo phận Montréal, ngày 13 tháng 3-2013

Kính gởi Dân Chúa ở giáo phận Montréal,

Từ vài tháng nay, chúng ta ở trong bầu khí lo lắng càng ngày càng tăng về sức khỏe và mối quan tâm đến những người đã bị nhiễm vi-rút Covid-19. Chúng ta có thể vượt lên thử thách này trong tình đoàn kết qua việc chăm sóc cơ thể nhưng cũng không quên chăm sóc đến trái tim và tâm hồn.

Chăm sóc cơ thể bằng tất cả các biện pháp vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay.

Chăm sóc trái tim là tiếp tục chào hỏi những người mình gặp dù qua một hình thức khác, không phải là bắt tay. Quan trọng là tránh sự cô lập và giữ giao tiếp bằng trực quan hay qua các phương tiện giao tiếp.

Chăm sóc tâm hồn bằng cách cầu nguyện ở nhà, trong gia đình, từng nhóm nhỏ và ở nhà thờ.

Còn đối với các nhà thờ giáo xứ, cho đến bây giờ các thánh lễ ngày chúa nhật bị đình chỉ vì đây là dịp có khả năng tập hợp nhiều người đến từ các chân trời khác nhau và các lớp giáo lý cũng đình chỉ để giữ các em nhỏ và gia đình các em cùng một nơi.

Tuy nhiên các nhà thờ cũng nên mở cửa 7 ngày trong tuần và duy trì các sinh hoạt khác như sinh hoạt mục vụ, phụng vụ được tổ chức theo nhận định đúng đắn của các linh mục và các nhóm của họ.

Các cá nhân, các gia đình, các nhóm nhỏ được chào đón đến nhà thờ vào giờ thánh lễ ngày chúa nhật và lúc cửa mở.

Trong giờ thánh lễ ngày chúa nhật, nên mở cửa, có mặt để đón tiếp, tạo dịp để đối thoại và có bí tích hòa giải. Chúng ta cũng nên đặt Mình Thánh Chúa để dễ dàng cầu nguyện, để có thể cho rước lễ nhưng dựa trên các thủ tục vệ sinh, chú ý không đụng đến tay và lưỡi.

Những người có nhiều nguy cơ thì nên ở nhà và theo dõi thánh lễ chúa nhật qua đài truyền hình hoặc trên internet. Đài Muối và Ánh sáng (Sel et Lumière) sẽ dành cho tất cả mọi người cho đến ngày 14 tháng 4 trên Vidéotron kênh 242 và trên Bell kênh 654. Thánh lễ sẽ được phát hình ngày chúa nhật lúc 8 h 30. Thánh lễ chúa nhật cũng được Radio-Canada phát lúc 10 giờ sáng và nguyên năm.

Các Nhà Cư trú và các Nhà Dòng, theo thỏa thuận với chính quyền địa phương và theo nhận định của linh mục và của nhóm có thể cử hành các thánh lễ ngày chúa nhật nhưng không mở ra cho công chúng. Chúng ta nên nhớ, nhà nước đã quy định các cuộc tập họp không quá 250 người.

Về ảnh hưởng tài chánh, nên bồi thường cho nhân viên được dự trù. Chúng ta sẽ biết cách thế nào để kêu gọi đoàn kết bù vào sự thiếu hụt có thể.

Thông báo này không trả lời cho tất cả các câu hỏi. Các thông báo khác sẽ tiếp theo để theo dõi tình hình sức khỏe cộng đồng và đáp ứng các mối quan tâm hoặc các sự kiện sắp tới như Tuần Thánh.

Về cơ bản mọi chuyện vẫn tiếp tục, ngoại trừ những chuyện đã được hủy bỏ. Những chuyện hủy bỏ là các lễ chúa nhật trong các nhà thờ giáo xứ và các lớp giáo lý ở giáo xứ cho đến khi có lệnh mới. Như thế, các thánh lễ trong tuần, các hôn lễ, tang lễ, các lễ rửa tội luôn được làm nhưng phải tôn trọng giới hạn tập họp 250 người. Phần còn lại chúng ta tin tưởng vào nhận định đúng của các mục tử và các nhóm của họ.

Chúng ta vinh danh ngày chúa nhật, tái khám phá Ngày của Chúa. Chúng ta dâng nỗi buồn không có thánh lễ chúa nhật để kính mến hơn khi được dâng lại. Và chúng ta tiếp tục đi thăm người bệnh.

Trong Mùa Chay, trên đường đến lễ Phục Sinh , chúng ta đừng quên Chúa Giêsu Kitô ở gần chúng ta. Chúng ta hãy luôn ở trong cầu nguyện, trong tình đoàn kết và phòng ngừa. Chúng ta xin Chúa ban bình tâm để có thể tôn trọng người khác và hy vọng.

† Christian Lépine

Tổng Giám mục giáo phận Montréal