Các lạm dụng của ông Jean Vanier: Làm sao giải thích cho người khuyết tật?

336

Các lạm dụng của ông Jean Vanier: Làm sao giải thích cho người khuyết tật?

Cộng đoàn Arche ở Ottawa, Canada

cath.ch, Raphaël Zbinden, 2020-02-24

Các thành viên của cộng đoàn Arche Thụy Sĩ lặng người với tiết lộ về các lạm dụng tình dục của ông Jean Vanier, người sáng lập cộng đoàn Arche lo cho người khuyết tật. Hiện nay một trong các việc làm ưu tiên của cộng đoàn là hỗ trợ, tháp tùng tốt nhất cho các người khuyết tật khi họ đứng trước các thông tin có thể làm cho họ bị chấn động.

Ông Pierre Epiney nói: “Hôm nay chúng tôi ‘chỉ có thể khóc với người khóc’”, ông là đại diện của cộng đoàn Arche Thụy Sĩ, đã làm việc từ bốn mươi năm nay trong liên hội các cộng đoàn, ông rụng rời khi nghe tin về các lạm dụng của ông Jean Vanier. Ngày 22 tháng 2 – 2020, cộng đoàn Arche đã đưa ra bản báo cáo khủng khiếp về các lạm dụng của ông Jean Vanier do chính họ làm cuộc điều tra từ tháng 6 năm 2019. 

Người cha tinh thần không xứng đáng

Tài liệu cho thấy ông Jean Vanier (-2019) đã lạm dụng ít nhất sáu phụ nữ người lớn và không khuyết tật. Các lạm dụng này xảy ra dưới tác động tâm lý và thiêng liêng của ông Jean Vanier. Bản báo cáo cho biết ông dùng một loại lý thuyết “thần nghiệm lệch lạc” để thuyết phục các nạn nhân. Ông Jean Vanier ảnh hưởng tư tưởng này từ linh mục Thomas Philippe, người đồng sáng lập cộng đoàn Arche, là cha thiêng liêng mà ông luôn rất thân thiết.

Các tiết lộ này càng tạo chấn động mạnh nơi người công giáo cũng như ngoài công giáo vì ông là người được mọi người kính trọng. Ông Pierre Epiney cho biết: “Với nhiều người ông Vanier là người hướng dẫn tâm linh, một hình ảnh của tình phụ tử. Trong phòng của họ, họ treo hình chụp chung với ông Vanier.” Một số lớn người khuyết tật được cộng đoàn Arche tiếp nhận rất gắn bó với ông. 

Tháp tùng và phòng ngừa

Vì thế các thành viên của cộng đoàn Arche ý thức là phải có một chương trình tháp tùng. Trước cuộc họp báo công bố bản điều tra ngày 22 tháng 2, các người trách nhiệm của cộng đoàn đã biết trước các điểm chính nên họ đã có chương trình hành động. Ông Pierre Epiney ghi nhận: “Chúng tôi như gia đình có tang, phải làm buổi lễ chôn cất rồi bước qua chuyện khác. Điều quan trọng là mọi người phải được bảo bọc trong một thời gian dài để xử lý sự tức giận, nổi loạn và làm cho sự cố này mang tính xây dựng nhất có thể.”

Vì thế các cộng đoàn Arche ở Fribourg, Versoix , Dornach của Thụy Sĩ sẽ tổ chức các buổi họp. Các bích chương giải thích và một tài liệu Powerpoint sẽ được trình bày để nắm vững tình huống càng rộng càng tốt. Ông Epiney ghi nhận: “Rõ ràng là mọi người sẽ hiểu những gì đang xảy ra theo khả năng của họ”, với những người khuyết tật “sống hoàn toàn với xúc cảm” họ sẽ bị xáo trộn mạnh.

Hình ảnh bị phá vỡ

Cộng đoàn Arche cũng sẽ làm việc để nâng cao nhận thức, phòng ngừa các khả năng lạm dụng khác. Về điểm này, ông Pierre Epiney không chờ các tiết lộ này mới củng cố hệ thống phòng ngừa. Cùng phối hợp với cơ quan công quyền, cộng đoàn đã có các thủ tục để dễ dàng nhận diện các hành vi tội phạm.

Ông Pierre Epiney cũng cho biết, sự minh bạch hoàn toàn là chỉ tiêu của cộng đoàn Arche. “Tôi không có thông tin gì hơn ngoài thông tin trên trang mạng quốc tế của cộng đoàn.”

Các thành viên cộng đoàn nhận thức được thiệt hại vô cùng to lớn do sự việc này gây ra. Ông nghĩ các lần gây quỹ sắp tới sẽ ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, ông tin rồi cuối cùng dân chúng cũng sẽ phân biệt giữa một cá nhân lệch lạc và công việc to lớn được cộng đoàn thực hiện hàng chục năm nay. Hy vọng của ông là “trọng tâm cuộc sống cộng đoàn không bị ảnh hưởng. Kể cả với nhân viên của cộng đoàn Arche, chúng ta phải tránh ý nghĩ vứt mọi thứ vào thùng rác.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Có nên xóa tên Jean Vanier?

Jean Vanier, một vị thánh quá con người

Mặt tối của ông Jean Vanier