Tông huấn Amazon yêu quý: Đức Phanxicô bày tỏ sự thất vọng của mình với các giám mục Mỹ

190

Tông huấn Amazon yêu quý: Đức Phanxicô bày tỏ sự thất vọng của mình với các giám mục Mỹ

cath.ch, Maurice Page, 2020-02-14

Đức Phanxicô trong ngày khai mạc Thượng hội đồng Amazon 7 tháng 10 -2019 tại Phòng Gioan-Phaolô II.

Đức Phanxicô nhắc lại “Thượng hội đồng giám mục không phải là Quốc hội”.

Đức Phanxicô bày tỏ sự thất vọng của mình trước các phản ứng về Tông huấn

Amazon yêu quý. Ngày 13 tháng 2 – 2020, Đức Phanxicô giải thích với một nhóm giám mục Mỹ đang đi chuyến ngủ niên ad limina tại Rôma: “Thượng hội đồng họp để nói về các vấn đề của Giáo hội ở Amazon. Có những người muốn tôi nói về bậc sống độc thân. Họ xem đó là chủ đề của họ. Nhưng đó không phải là chủ đề của thượng hội đồng”.

Đức Giám mục Mgr William A. Wack, giám mục giáo phận Pensacola-Tallahassee, tiểu bang Miami, nước Mỹ nói với hãng tin Catholic News Service CNS: “Chúng tôi thấy được sự buồn bã của Đức Phanxicô khi ngài nói, với một số người họ cho đây là chủ đề độc thân chứ không phải chủ đề vùng Amazon”.

Ngài cho biết, có một số người nói ngài không đủ can đảm vì ngài không nghe Thần Khí: “Họ không giận Thần Khí nhưng họ giận tôi. Họ xem như Thần Khí đồng ý với họ”. 

“Có những người muốn tôi nói về bậc sống độc thân. Họ xem đó là chủ đề của họ. Nhưng đó không phải là chủ đề của thượng hội đồng”. 

Nhiều tháng làm việc tóm gọn trong một dòng

Ngài nói, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mới đủ thời gian cần thiết để soạn tài liệu và những gì báo chí đăng chỉ có một dòng, để nói rằng giáo hoàng không đủ can đảm thay đổi các quy tắc của giáo hội. Thượng hội đồng họp để “nói về các vấn đề của Amazon”. Có những người muốn tôi nói đến vấn đề độc thân. Họ xem đó là chủ đề của họ. Nhưng đó không phải là chủ đề của thượng hội đồng”.

Bảo vệ môi sinh là rao giảng Tin Mừng

Đức Giám mục Wack nói tiếp: “Đức Phanxicô nói với chúng tôi, chính các giám mục chúng tôi và các linh mục phải giảng dạy về việc bảo vệ môi trường. Dù giáo dân không muốn nghe. Nhưng làm thế nào mà chúng ta lại phủ nhận mọi thứ đang thay đổi? Ngài nói, nếu chúng tôi không nói đến những vấn đề này thì thật xấu hổ cho chúng tôi. Chúng tôi phải rao giảng Tin Mừng và điều này nằm trong Tin Mừng”. 

 “Một Thượng hội đồng không liên quan gì đến lòng can đảm của giáo hoàng”

Thượng hội đồng không phải là quốc hội

Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Thomas G. Wenski, giáo phận Miami cho biết: “Đức Phanxicô cũng nói về những gì ngài nghĩ về “đồng nghị”, cầu nguyện và cùng nhau phân định con đường phải theo. Thượng hội đồng không phải là Quốc hội nơi mọi người bỏ phiếu theo đa số trên tất cả vấn đề. Một thượng hội đồng không liên quan gì đến lòng can đảm hay thiếu can đảm của giáo hoàng”.

Ngài giải thích: “Quý vị không thể nào gặp một lần rồi sau đó nói: “Ồ, chúng tôi đã có tất cả các câu trả lời, cuộc nói chuyện tiếp tục”. Những gì chúng tôi đã làm,  đó là nêu lên các vấn đề, và bây giờ chúng tôi phải xử lý chúng, tiếp tục cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và phân định con đường phải đi trong tương lai”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trong thánh lễ ở mộ Thánh Phêrô ngày 13 tháng 2 tại hầm mộ Thánh Phêrô, Đức Giám mục Thomas G. Wenski là người mang đôi bít tất một bên chân có hình Đức Gioan-Phaolô II và bên kia là hình Đức Gioan-Phaolô II và đã được Đức Phanxicô… trầm trồ.

Xin đọc thêm: Linh mục Thomas Michelet: “Với Đức Phanxicô, Amazon là phòng thí nghiệm truyền giáo”

Các linh mục lập gia đình: Phản ứng khác nhau của các giám mục Pháp về sự im lặng của Đức Phanxicô

“Amazon thân mến”, thành quả suy tư lâu dài của Đức Phanxicô