Phong chức các ông đã lập gia đình: Ba linh mục phản ứng

383

Phong chức các ông đã lập gia đình: Ba linh mục phản ứng

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2020-02-12

Từ trái sang phải: Cha Duigou, Cha Burgun và Cha Grosjean. Ph Baverel / Le Figaro / Jean-Barshe MARMARA 

Linh mục Duigou, Linh mục Burgun và cha xứ Grosjean lên tiếng về sự im lặng của Đức Phanxicô trong Tông huấn Amazon yêu quý

Linh mục Duigou: “Sự thất vọng là vô cùng lớn so với hy vọng mong chờ”“Đức Phanxicô không muốn mình là người kích động một ly giáo mới? Sự thất vọng là vô cùng lớn so với hy vọng mong chờ ở các kết luận của Thượng hội đồng Amazon về vấn đề phong chức các ông đã lập gia đình và phụ nữ phó tế. Nơi người công giáo, trong đường lối của Công đồng Vatican II, họ chờ một giai đoạn mới trong việc Giáo hội mở ra với thế giới. Nơi các người tin và cả những người không tin ở mọi chân trời, đứng trước các thách thức khổng lồ với tương lai của nhân loại, họ khao khát có một lời của Giáo hội để thúc đẩy cuộc tranh luận về con người ngày mai sẽ như thế nào, vượt lên các xác quyết của ngày hôm qua. Nhưng lời này để đáng được tin cậy phải đặt nặng đến sự mới mẻ của thế giới, tự tiến hóa của não trạng, khát vọng cho một phong cách mới của đàn ông và đàn bà. Nó chỉ có thể được nghe trong mức độ, đây là dấu hiệu của sự tự do suy nghĩ theo cách mới. Sự dấn thân của các ông trong bậc sống độc thân linh mục chỉ được hiểu rõ hơn và được chấp nhận như một ơn của sự tự do, chứ không phải là một hy sinh”.

Linh mục Daniel Duigou, tác giả quyển Thư ngỏ của một cha xứ gởi Giáo hoàng Phanxicô (Lettre ouverte d’un curé au Pape François, nxb. Presses de la Renaissance)

Linh mục Burgun: “Ơn gọi sẽ không đến chỉ từ một tổ chức”

“Nếu Tông huấn Amazon yêu quý nói lên các giấc mơ thì trên hết nó là tiếng kêu có nguy cơ bị che giấu bởi các tranh luận chung quanh bậc sống độc thân: cuối cùng chúng ta có thể nói gì về Amazon? Đức Phanxicô mời chúng ta phải phẫn nộ trước những người lợi dụng mảnh đất này cho một ý thức hệ tân thuộc địa và nọc độc của nạn tham nhũng. Sinh thái mời gọi chúng ta xem lại sự cứu rỗi (theo nghĩa kitô học) và bảo vệ hệ sinh thái là một liên kết không thể tách rời trong chương trình hoạch định của Thiên Chúa. Từ đó mới có sự hoán cải sinh thái đích thực và cả hoán cải có tính giáo hội. Không tự nguyện nói về việc phong chức cho các ông đã lập gia đình và phụ nữ phó tế, Đức Phanxicô bày tỏ rõ ràng vấn đề ơn gọi sẽ không được giải quyết chỉ bởi tổ chức chức năng đơn thuần. Trước tiên, nó đề cập đến ân sủng của các linh mục (bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa giải) và để phân phối các linh mục một cách đúng hơn và cuối cùng là cầu nguyện cho ơn gọi. Câu hỏi mà ngài đặt ra cho mọi người: Giáo hội có nên bị giới hạn trong chức năng và cấu trúc của nó không?”

Linh mục Cédric Burgun, giáo phận Metz, tác giả quyển sách “Linh mục, dù sao đi nữa? (Prêtre, envers et malgré tout?, nxb. Cerf).

Linh mục Grosjean: “Đức Phanxicô là người tự do, đòi hỏi và thúc đẩy”

“Như vậy Tông huấn Amazon yêu quý nói về… Amazon! Khác xa với các tranh cãi, Đức Phanxicô đóng khung, đưa vào trọng tâm, đào sâu, nâng cao. Giống như người cha, ngài biểu lộ một cách rất đẹp và sống động sự quan tâm và lo lắng của Giáo hội đối với các dân tộc vùng Amazon, cho các quyền xã hội, đất đai, văn hóa, lịch sử, đời sống tinh thần của người dân trong vùng.

Ngài thường luôn nhắc câu nói nổi tiếng “mọi thứ đều liên kết với nhau”, ngài nhấn mạnh, bảo vệ con người, bảo vệ hệ sinh thái là “những chuyện không tách rời nhau”. Cuối cùng ngài mạnh mẽ nhắc, Giáo hội không thể “hài lòng với một thông điệp xã hội”: sự bảo vệ cần thiết cho quyền của những người nghèo nhất không bao giờ được thiếu việc mang lại niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Một đức tin được thể hiện trong văn hóa của họ, một đức tin cần sự cam kết đổi mới của giáo dân, đàn ông và phụ nữ, những người không nên “giáo sĩ hóa họ” nhưng khuyến khích họ trong trách nhiệm của chính họ và nỗ lực truyền giáo của họ. Một lần nữa, Đức Phanxicô là người tự do, đòi hỏi và thúc đẩy”.

Linh mục Pierre-Hervé Grosjean, cha xứ Voisins-Montigny-le-Bretonneux, tác giả quyển sách “Dâng hiến đời mình” (Donner sa vie, nxb. Artège)

 

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Phong chức cho các ông đã lập gia đình: Vì sao Đức Phanxicô trả lời bằng sự im lặng

“Amazon thân mến”, thành quả suy tư lâu dài của Đức Phanxicô

Tông huấn Amazon yêu quý, Đức Phanxicô mời chúng ta đừng nghĩ mọi thứ từ linh mục