Nhà văn Frédéric Martel được bổ nhiệm làm giáo sư ở Zurich, Thụy Sĩ 

51

Nhà văn Frédéric Martel được bổ nhiệm làm giáo sư ở Zurich, Thụy Sĩ

Nhà văn Frédéric Martel được bổ nhiệm làm giáo sư Trường Cao đẳng Mỹ thuật ở Zurich, Thụy Sĩ | © Betty Fleck ZHdK

cath.ch, Maurice Page, 2020-02-05

Ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhà báo, nhà văn người Pháp Frédéric Martel, tác giả quyển sách Sodoma tố cáo đồng tính trong Giáo hội công giáo đã được bổ nhiệm làm giáo sư và giám đốc Trung tâm “Đào tạo Kinh tế” (Creative Economies) tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Zurich, Thụy Sĩ (ZHdK).

Giáo sư Frédéric Martel có bốn bằng cấp nghiên cứu nâng cao (DEA) về khoa học xã hội, triết lý, luật công và khoa học chính trị. Ông là tiến sĩ xã hội học tại Trường Cao đẳng khoa học xã hội Paris (EHESS). Sau khi làm việc tại nhiều bộ khác nhau và ở các đại sứ quán Pháp, ông được biết đến như một nhà báo, nhà văn, nhà sản xuất và người dẫn chương trình trên đài phát thanh.

Quyển sách Sodoma xuất bản năm 2019 và được dịch trong tám thứ tiếng cho rằng phần lớn các linh mục và giám mục ở Vatican, kể cả những người có các bài phát biểu kỳ thị người đồng tính nhất là người đồng tính có thực hành hay không.

Việc giảng dạy kinh tế tại Trường Cao Đẳng Zurich đặc biệt tập trung về các vấn đề đóng góp của các ngành sáng tạo và nghệ thuật trong lãnh vực kinh tế, các tác động của kỹ thuật số trên văn hóa chính trị hay tầm quan trọng của sáng tạo trong lãnh vực kinh tế xã hội địa phương. Giáo sư Frédéric Martel đã giảng dạy tại đây từ năm 2014.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: “Sodoma: “Các kẻ có tội trong Giáo hội”

Linh mục Timothy Radcliffe: “Sodoma, chúng ta nên biết ơn tác giả Martel”

Frédéric Martel đã gặp hồng y Pell rất lâu: “Chúng ta ở tận cùng của chứng tâm thần phân liệt và đạo đức giả  mà Giáo hội có thể có”